Minggu Ceria SKM Hkbp Kr jati 4 agustus 2019

IBADAH CERIA SKM

MINGGU VII SETELAH TRINITATIS

Titus 2 : 14

2:14 Ai dilehon do dirina humongkop hita, asa ditobus hita sian nasa hajahaton,
asa urasonna di dirina bangso, naung Ibana nampunasa, na olo mangkapadothon
angka ulaon na dengga

2:14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari
segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya
sendiri, yang rajin berbuat baik

ICE CREAMIN

Big or small, short and tall,
Semua dicintaiNya
Tuhan membuat kita berharga
Bekerja, berkarya, bagi kemuliaa-Nya
Bersama Tuhan aku bisa

Sa..sa..sa, Aku bisa,
Ta..ta..ta,, bertalenta
Bersama Tuhan aku bisa
**Ye..ye..ye..ye..**

Sa..sa..sa, Aku bisa,
Ta..ta..ta,, bertalenta
Bersama Tuhan aku bisa

Satu anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah minggu

Dua anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Tiga anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Empat anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Lima anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Enam anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Tujuh anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Delapan anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

Sembilan anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa
teman
Pergi sekolah Minggu

Sepuluh anak Tuhan, pergi sekolah Minggu
Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak
Tuhan bawa teman
Pergi sekolah Minggu

IBADAH CERIA SKM

I. Saat Teduh

II. Lagu
KJ. No. 440
DI BADAI TOPAN DUNIA

1. Di badai topan dunia
Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta,
Tuhanlah Perlindunganmu!

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh.

2. Baik siang maupun malam g’lap,
Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap,
Tuhanlah perlindunganmu!

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
di dunia, di dunia;

Ya, Yesus Gunung Batu
di dunia, tempat berlindung
yang teguh.

III. Votum

IV. Hukum Taurat

V. Lagu Pengampunan Dosa
KC 236
Dihapuskan Dosaku

1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.

Ref.
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

VI. Doa Pengampunan Dosa

VII. Ayat Bulanan
Titus 2 : 14

2:14 Ai dilehon do dirina humongkop hita, asa ditobus hita sian nasa hajahaton,
asa urasonna di dirina bangso, naung Ibana nampunasa, na olo mangkapadothon
angka ulaon na dengga

2:14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari
segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya
sendiri, yang rajin berbuat baik

VIII. Pengakuan Iman Rasuli

IX. Lagu
Kasih-Nya seperti sungai

Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku
Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku

Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai
Berkat-Nya seperti sungai di hatiku
Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang
Berkat-Nya seperti sungai di hatiku

Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai
Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku
Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang
Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku

X. Warta

XI. Lagu
FirmanMu Pelita

FirmanMu plita bagi kakiku
Terang bagi jalanku
Firmanmu Plita bagi kakiku
Terang bagi jalanku

Waktu ku’bimbang, dan hilang jalanku
Tetaplah Kau di sisiku
Dan tak’kan ku’takut, asal Kau di dekatku
Besertaku selamanya
Oh….oh….ooo..

FirmanMu plita bagi kakiku
Terang bagi jalanku
Terang bagi jalanku

XII. Kotbah
Nats : Amsal 3 : 11 -12

3:11 Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah engkau
bosan akan peringatan-Nya.

3:12 Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah
kepada anak yang disayangi

3:11 Ale anaha, sai unang toishon pangajaran ni Jahowa, jala unang hagitikhon
pinsangpinsangna.

3:12 Ai matua dipinsang Jahowa do na hinaholonganna, songon amaama mida anakna
hasudungan ni rohana

XIII. Lagu
Hari ini – Sadari on – This is the Day

Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan
Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria

Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria
Hari ini, hari ini, harinya Tuhan

Sadarion, Sadarion hari ni Tuhan
hari ni Tuhan
Beta hita, beta hita marlas ni roha
marlas ni roha

Sadarion hari ni Tuhan beta hita
marlas ni roha
Sadarion, sadarion hari ni Tuhan

This is the Day (echo)
that the Lord has made
Let us rejoice
Let us rejoice
and be glad in it
and be glad in it

This is the day that the Lord has made
Let us rejoice and be glad in it
This is the day (echo)
that the Lord has made

XIV. Doa Penutup :