Minggu Adven II 2018 Pagi Siang

Minggu ADVEN II Tahun 2018

Topik Minggu : ” Manomu nomu Tuhan i marhite Parange na denggan
/ Menyambut Tuhan dengan Hidup baik ”

Minggu, 09/Des/2018

EP : Malaeki 3 : 1 – 5
EV : I Petrus 2 : 11 – 12

I TESALONIKA 5 : 8

5:8 Alai anggo hita na sian arian, marroha na torang ma hita,
tasolukkon ma haporseaon dohot haholongon songon baju partahanan
jala tajujung ma pangkirimon ni roha di haluaon!

5:8 Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang,
baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan

Maleaki 3 : 1 – 5

3:1 Ida ma, * suruanku ma suruanku, asa dipadiri dalan di jolongku.
Dung i tompu ma ro tumopot jorona Tuhan,
na niluluanmuna dohot suruan ni parpadanan na hinalungunhonmuna.
Ida ma, na ro ma ibana, ninna Jahowa Zebaot.

3:2 Alai tung ise ma manahan di ari harorona i?
Jala tung ise ma manahan jongjong, molo dipataridahon ibana dirina? *
Ai songon api na panopa do ibana,
jala songon * sabun ni panunsi.

3:3 Jadi hundul ma ibana hira sipangalala dohot sipapita perak,
asa papitaonna * halak Lepi, jala lalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak,
asa gabe siboan * pelean sipanganon nasida tu Jahowa di bagasan hatigoran.

3:4 Jadi tarbahen Jahowa ma mangkalomohon pelean sipanganon binahen ni Juda dohot Jerusalem,
songon uju di angka taon mulamula.

3:5 Jadi jumonok ma ahu tu hamu laho manguhum,
gabe sitindangi na doras dompak halak parsibalik mata dohot dompak halak pangalangkup
dohot dompak halak sitolon na tutu dohot dompak *
halak pangarupa umpogo upa ni halak sipangan gaji dohot dompak halak
na paeleng uhum tu na mabalu dohot na tading di lampin ro di halak na buro,
ia ahu ndang dihabiari, ninna Jahowa Zebaot.

3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku!
Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya!
Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya,
Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri?
Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.

3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak;
dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.

3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN
seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.

3:5 Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera
menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah
dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan,
janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing,
dengan tidak takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam.

I Petrus 2 Ayat 11 – 12

2:11 Ale angka haholongan, huapoi ma hamu songon angka paisolat jala halak dagang:
Orom hamu ma angka hisaphisap ni roha sibuk,
na maralo dompak partondion!

2:12 Marparange na denggan ma hamu di tongatonga ni angka parbegu, asa,
ia adong na pahatahatahon hamu songon angka parjahat,
gabe dipasangap nasida Debata di ari panuluhan i,
dung diida denggan ni ulaonmuna.

2:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu,
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri
dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.

2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka

PARMINGGUON GEREJA HKBP KRAMAT JATI
RESSORT HKBP KRAMAT JATI
ADVEN II

MASUK PARMINGGUON ;
Manogot : 06.00 wib
SKM :
Arian : 10.15 wib
Remaja : 10:15 wib
Botari : 17:00 wib

Buku Ende Huria No. 40
LAS SITUTU ROHANGKU
BL. 153

1. Las be ma rohamuna
Na tigor roha i
Naung ro do Rajamuna
Mamboan tua i

Ndang marpanggortap i
Anggo di haroroNa
Alai tuk do gogoNa
Padaohon jea i

2. Ndang dilului rohana
Dison sonangna i

Di surgo habangsaNa
HarajaonNa i
Ai naeng buni dope

Di tano on sangapNa
Dung tulus pe sangkapNa
Patar ma i sude

instrument – musik…..

3. Hamuna angka raja
Oloi ma Raja on

Ai hangoluanmuna
Do dipatupa on
Ai molo tois hamu

Manjua di hataNa
Sai talu do rimasNa
Mangago tu hamu

Buku Ende Huria No.352.
BEHA MA PANJALONGKU
BL. 156

4. Tibu ma ro Ibana
Ipe sai dungo ma
Naung ro lumbalumbana
Ipe tangihon ma

Di buha siang ari
Lao ma na holom i
Dung i satongkin nari
Tiur ma sasude

5. Hamu na holong roha
Dihuta Sion i
Sai tomu Rajamuna
Marlasniroha be

Ai ari las ni roha
Ma jumpang di hamu
Hamu na niorona
Parsanggulanna do.

Buku Ende Huria No. 684
Lea situtu

1. Lea situtu do au alani dosangki,
Loja jala sorat au, ponjot pingkiranki.

Debata parholong I umbege angguk i.
Ala ni holongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
alani HolongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
Ala ni holongNa I malua au

2. Naso hatudosan do, holong ni Tuhanki
Parhatopotonku do denggan basaNa I,

Sai naradotanku do pinatikkonNa I,
Alani HolongNa I malua au,
HolongNa I ………

HolongNa I, holongNa I,
alani HolongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
Ala ni holongNa I malua au

Buku Ende Huria No.435. BL. 294. :
Marolopolop tondingki.

1. Marolopolop tondingki
ai naung ditobus Jesus i.
Hamu sude, bege ma i,
sai las rohangku mandok i

Sonang ni tingki i,
Dung jumpang Jesus Tuhanki.

Tondi na mangajari au,
tarbaen marlas ni roha au.

Sonang ni tingki i,
dung jumpang Jesus Tuhanki.

Buku Ende Huria No. 43
PADIRI ROHAMUNA
BL. 154

1. Padiri rohamuna
Hamu parroha i
Naung ro do tuamu na
Pasaehon dosa i

Ro sian ginjang do
Maningkir sidangolon
Ni nasa hajolmaon
Naeng buatonNa do

3. Parroha haserepon
Naeng topotonNa do
Parroha hajungkaton
Sai oloonNa do

Parroha na ture
Na unduk di hataNa

Na olo toguonNa
Ditopot Jesus i.

Buku Ende Huria No. 541.
B.Logu.373 :
Na mulak Jesus i.

1. Na mulak Jesus i di dihasangapon i.
Mangalap nabadia i tu hasonangan i.

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

2. So tung na tading au di haroroNa i,
So tung ditiop rohangkon na olo sega i!
Hu tundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

3. Nang arta, sangap i, tu aha ringkot i?
Na tinggal do sudena I di hamagoan i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

4. Ias ma rohangki dibaen mudarNa i.
So tung haroroNa i ramun sambing ma i!
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

5. Tinggil ma pinggolhi di soaraNa i,
So tung so begeonku i di haroroanNa i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

6. Hugolom mudar ni Tuhanku Jesus i.
Ai i do haporusanki di haroroanNa i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

Buku Ende Huria No. 691
Hupasahat ma tu Jesus

1. Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki,

Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

2. Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa I,

Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

3. Nang pamereng ni matangku, mandompakkon Jesus,

Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

4. Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki,

Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki.
Hupasahat ma ………

instrument….

5. Tarhalomong do rohangku dipandok ni Tuhanku,

Ale-ale ni Tuhanku, au di goar Jesus i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

6. Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi,

Pujionku ma goarMu, salelengna i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….IBADAH SORE 09 DES 2018 >> KLIK TINJAU ACARA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.