LIRIK MINGGU PAGI DAN SORE 14/8/’16


LIRIK

MINGGU PAGI DAN SORE

GEREJA HKBP KRAMATJATI


[huge_it_slider id=”2″]

ayat 1-3

VISUAL EASY W-9 INFOCUS


B.E No. 29
NASA JOLMA INGKON MATE BL. 186

1. I ma tingki hasonangan Molo Ho o Jesuski
Pinahusor di pingkiran Ro di asiasiMi
Molo Jesus ni luluan Holan Jesus sinangkapan
Tingki na lehet ma i Na pasonang roha i.

2. Sai buas naeng lehononMu Jesus asi ni rohaM
Sai girgir do topotonMu Na uasan di hataM
Gok do mual hangoluan Di bagasan Ho, o Tuhan
Jala sai dapotan do Sasude na ro tu Ho.

3. Ala nii o Tuhannami Topot ma huriaMon
Pasupasu dohot hami Gohi rohanami on
Mauas songon si Maria Di hataM na sun badia
Baen ma hami sasude Asa tung maruli be

ayat 3-4
B.E.No. 126
NA MARGURU DO LUHUTNA BL. 96

3. Hasangapon, pamujion Di Tuhanta pardomuan
Ni huria i sude Di utara, di dangsina,
Hasundutan ro di purba Dipadomu Tondi i.

4. Ala ni sai taradoti Roha na mangkaholongi
Debata nang dongan i Hatigoran, hasintongan,
Hatiuron,hadameon I ma tong padanta i.

ayat 2-3
B.E. No. 121. JESUS RAJA NI HURIA BL.97

2. Lehon Tondi Parbadia Saor tu roha ni huria. Di sandok portibi on.
Asa tong sada rohaNa nang marserak pe ruasNa.
Pasangaphon Ho tongtong Pasangaphon Ho tongtong

3. Sai palua ma ruasMu Sian nasa haholomon Sian roha daging pe.
Ho sambing ma ale Tuhan Las ni roha ni punguan.
Na jumujung goarMi Na jumujung goarMi.

ayat 3-4
B.E No. 213 DUNG SONANG ROHANGKU BL. 115

3.
Diporsan Tuhanku sandok dosangki Bolong tu na dao do dibaen
Nang sada na so jujuronna be i Na martua tondingku nuaeng
Sonang do, sonang do Dipasonang tongtong rohangkon

4.
Mangolu nang mate di Jesus do au Ibana haporusanki
HataNa sambing do partogi di au Ai na tau haposanku do i
Sonang do, sonang do Dipasonang tongtong rohangkon

BE. 442. BL. 392. : 2
Najolo tung na loja

2. Ai arsak ni rohangku tung salpu do nuaeng.
Magotap angka rante ni dosa I dibaen.
Tuhanku na lao mate di hau parsilang I,
Ibana paluahon au, martua rohangki. Na salpu…………

Na salpui do I, na salpu do I, ndang di jujur dosangku tu au. Tung sesa do I dibaen
MudarNa i. Ndang ditulak Tuhanku be au.
3. O donganki na mago, ndang sonang rohami,
Sai dilului ho dame, hape, so dapot i.
Tu ho di jouhon Jesus, na holong roha I :
“ Di au sambing ma dapot ho paradianan. “ Na salpu……..

Na salpui do I, na salpu do I, ndang di jujur dosangku tu au. Tung sesa do I dibaen
MudarNa i. Ndang ditulak Tuhanku be au.

p1
BE. 257
RAJA NA TUMIMBUL
BL. 210

1. Jonok Debatanta Unduk be ma hita Lao marsomba tu Tuhanta
Mijur Debatanta Tu tongatonganta Tapahohom ma rohanta
Somba ma Debata Di banuaginjang Na so halompoan.

2. Jonok Debatanta surusuruanNa Do manungkap di joloNa
HabadiaonNa Dipapujipuji Dohot ende na ummuli
Hita pe sasude Sai girgir rohanta Mangoloi Tuhanta.

3. O ale Jahowa Hutundalhon hami Dosa dohot jeanami
Tondi dohot daging Hupasahat hami Tu tanganmu Tuhanami
Sada do i ma Ho Sioloannami Pasangaponnami.

4. Debata na songkal Jala marmulia Baen ma dohot na badia
Lehon ma gogongku Asa oloanku Ho sobokkon suruanMu
Lomo ni rohami Naeng patupaonku Ho haholonganku.

5. Baen tobok rohangku sian dosa sirang/ Sai mardame jala sonang/
Sai pabontor ahu Asa idaonku/ BohiMi muse Tuhanku/
Debata Taiti ma tu hataM rohangku/ Ho naeng oloanku.

6. Sai ingani ahu joro baen tondingku/ Bagas habadiaonMu/
Sai bongoti ahu baen holong rohangku/ Di Ho Tuhan Debatangku/
So pe au manang lao/ Ho ma sai hutatap jala hupasangap.

KOTBAH

p2
BE.466. Logu.314. : Nunga ro au.

1. Nunga ro au. O Tuhanku tu hau pinorsilangMi
Hu pelehon ma diringku upa halojaonMi.

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

2.Ndang adong naeng tioponku, saluhut tu tanganMi.
Maradian do tondingku dibagasan lomoMi. Hatuaon i……

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

3.Sai sahaphon tu tondingku Tondi Parbadia i.
JoroMi ma baen rohangku, sai ingani diringki. Hatuaon i…..

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

4.Sai gok Tondi ma rohangku, mate roha diri i.
Angka arta sian tano, ndang tusi be rohangki. Hatuaon i….

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

5. Nang gale dope rohangku, marsahala gogoMi.
HolongMi mangiringiring ganup langkalangkangki. Hatuaon i…

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

6. Tung bagas do hahoholong ni rohaM, o Tuhanki,
Holan Ho huhaholongi, Ho nampuna diringki, Hatuaon i…..

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

TANGIANG : DOA PERSEMBAHAN, DOA BAPA KAMI, DOA BERKAH / PENUTUP


IBADAH SORE GEREJA HKBP KRAMATJATI

a 1-3
kj
KJ. 353 SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL

1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu menunggu aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”

2. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”

3. Waktu serta kesempatan berlalu yang dib’ri aku dan kau;
nanti gelap kematian membayang mangancam aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”

ay:3
KJ. 57 YESUS, LIHAT UMATMU

1. Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan padaMu hati dan seluruh ind’ra,
hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga.

2. Tanpa cah’ya Roh Kudus kami dalam kegelapan;
biar oleh sabdaMu akal budi Kaucerahkan,
hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

3. Sinar mahamulia lahir dari Allah Bapa,
buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran:
biar doa dan nyanyian berkenan padaMu, Tuhan!

33 1-2
KJ. 33 SUARAMU KUDENGAR

1. SuaraMu kudengar memanggil diriku,
supaya ‘ku di Golgota di basuh darahMu!
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

2. Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi;
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

KJ. 32 KULIHAT SALIBMU
1. Kulihat salibMu, ya Jurus’lamatku, di Golgota.
T’rimalah doaku, hapuskan dosaku;
akulah milikMu selamanya.

2. Jadikan kuasaMu di dalam hatiku api kudus.
Kasih salibMulah sumber anugerah;
Cintaku s’lamanya kepadaMu.

KJ. 247
SUNGGUH, KERAJAAN ALLAH DI BUMI TAK KALAH

1. Sungguh, Kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala.
Ia menang; g’lapmu menjadi terang:
Lihatlah fajar menyala.

2. Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya.
Jangan pengharapan hilang di p’rang dan bahaya.
Biar gentar, hatimu pun berdebar,
Akhirnya kamu berjaya.

p1
KJ. 252
BATU PENJURU GEREJA

1. Batu penjuru G’reja dan Dasar yang esa, yaitu
Yesus Kristus, Pendiri umatNya. Denagn kurban darahNya
Gereja ditebus; baptisan dan firmanNya membuatNya kudus.

2. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggallah Gereja
ber-Tuhan Yang Esa. Aneka kurnianya, esa baptisannya,
esa perjamuannya, esa harapannya.

3. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat. Jemaat diresahkan
tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, “Berapa lamakah?”
Akhirnya malam duka diganti t’rang cerah.

4. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan,
dibela kasihNya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya,
dan bertahanlah jemaat dsn jaya mulia.

5. Di dalam pencobaan dan perjuanagannya dinantikan zaman
sejahtera baka. Di mata tercerminkan Gereja yang menang
mencapai perhentian sentosa cemerlang.

6. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalanm Tuhan,
Ketiga Yang Esa Ya Tuhan, b’ri anug’rah supaya kami pun
Engkau tempatkan juga kekal dirumahMu.

KOTBAH

p2
KJ. 249
KJ. 249 SERIKAT PERSAUDARAAN

1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
Berdamai, bersajahtera, dengan pengasihan.

2. Serikatmu tetap teguh diatas Alasan,
yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman,
dan satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sejkalian dipuji, disembah.

3. Dan masing-masing kamu pun dib’ri anugerah,
supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan
Jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan.

DOA PERSEMBAHAN, DOA BAPA KAMI, DOA BERKAH / PENUTUP


hkbpkramatjati.com

hkbpkramatjati.com