Lirik Lagu Pujian Minggu Pagi Siang Sore

GEREJA HKBP KRAMATJATI
Minggu, 7 AUGUSTUS 2016

Lirik Lagu Pujian di ibadah Pagi, Siang, dan Sore

Lirik Lagu Pujian Baptis/Pandidion Nabadia

Lirik Lagu pujian Paborhathon – Paojakhon[huge_it_slider id=”2″]

BE. 14
PUJI HAMU JAHOWA TUTU BL. 57

1. Puji hamu Jahowa tutu,
Pardenggan basa,

parasiroha salelengna i.
Pardengganbasa i, parasiroha i.

2. Ingot tongtong, ale tondingkon,

Sude na denggan na dipasonggop Debata tu ho.

Denggan basaNa do na pangoluhon ho.

instrument musik

5. Somba hamu, Jahowa burju,
Marhapantunon,

ma hita di Tuhanta Debata.
Burju tasomba ma, Tuhanta Debata

BE.249
NGOT MA HO, O TONDINGKI BL. 122

4. Dungo, jaga rohami Unang dililuhon

Hisap ni dagingmu i Jala ditaluhon

Ginjang ni Roha i Do jumotjot ala Pangalapan sala

5. Martangiang ho huhut Asa saut malua

Sian jea saluhut Gabe ho martua

Jesus do Na gogo Jala tau mangalo Saluhut pangago

B.E No. 163
JESUS HINAPOSAN NI BL. 75

3. Dilului parmahan i Dorbiana, molo lilu;

Burjuan do Jesus i Manjalahi na tarilu

Asa unang mago i Dipangolu Jesus i

4. Ro ma sasude hamu Ro ma hamu Na marsak roha

Jesus do manjou hamu Asa mulak tu Jahowa

Unang so porsea ho Dipangolu Jesus do.

BE. 417. BL. 278.
Rade situtu haluaon.

1. Rade situtuhaluaon, na naeng tangkuponmu antong.

Rade nang di ho ha tuaon, si halashononmu tongtong.

Bernit do di taon Tuhanmu pasaehon dosam
sasude.

Tung unang paujat Ibana, Sai jangkon pangkophopNa i.

2. Patedek sude hahurangan, topoti sandok dosami,

Pangido : Sai sesa o Tuhan, sude pangalaosionki.

Daidati, sai saut botoonmu naung sesa dosam sasude ;

Mardame dagingmu nang tondi, maniop tongtong Tuhan i.

B.E No. 104
BONGOTI MA ROHANGKU BL. 155

1. Bongoti ma rohangku Inganima au on

O Tondi Debatangku Pasonang rohangkon

Na marhabangsa Ho Raphon Debata Ama

Nang Jesus pe AnakNa Naeng pujionku Ho

7. Baen gok haporseaon Ma rohanami be

PanumpakMi gandahon Tu artanami pe

Pabali tondi i Na olo manundati

Na olo mangarsahi RohaM na denggan i

BE No. 177
NDADA TARHATAON
BL. 147

1. Ndada tarhatahon hahoholong ni
Roha ni Tuhanta di pardosa i.

Marsak do rohaNa Mida jolma i,
Na so olo unduk di hataNa i.

instrument musik
Organ – Piano

2. Naeng pangoluonNa jolma sasude
Naeng pasonangonNa nang parjahat pe

Asal ditangihon saluhutna i
Hata hangoluan binoanNa i.

instrument musik
Organ – Piano

3. Jesus do manaoni dosa ni sude
Nunga digarari do utangta be

Nunga pola mate Tuhan Jesus i
Paluahon hita sian dosa i.

instrument musik
Organ – Piano

4. O hamu pardosa sai tandai ma i
Lehon di Ibana rohamuna be

I do pangidoan ni Tuhanta i
Asa sai tong sonang bahenonNa i.

instrument musik
Organ – Piano

BE. 257
RAJA NA TUMIMBUL
BL. 210

1. Jonok Debatanta Unduk be ma hita

Lao marsomba tu Tuhanta

Mijur Debatanta Tu tongatonganta

Tapahohom ma rohanta

Somba ma Debata

Di banuaginjang Na so halompoan.

instrument musik
Organ – Piano

2. Jonok Debatanta surusuruanNa Do manungkap di joloNa

HabadiaonNa Dipapujipuji Dohot ende na ummuli

Hita pe sasude Sai girgir rohanta Mangoloi Tuhanta.

instrument musik
Organ – Piano

3. O ale Jahowa Hutundalhon hami Dosa dohot jeanami

Tondi dohot daging Hupasahat hami Tu tanganmu Tuhanami

Sada do i ma Ho Sioloannami Pasangaponnami.

instrument musik
Organ – Piano

4. Debata na songkal Jala marmulia Baen ma dohot na badia

Lehon ma gogongku Asa oloanku Ho sobokkon suruanMu

Lomo ni rohami Naeng patupaonku Ho haholonganku.

instrument musik
Organ – Piano

5. Baen tobok rohangku sian dosa sirang
Sai mardame jala sonang

Sai pabontor ahu Asa idaonku
BohiMi muse Tuhanku

Debata Taiti ma tu hataM rohangku
Ho naeng oloanku.

instrument musik
Organ – Piano

6. Sai ingani ahu joro baen tondingku
Bagas habadiaonMu

Sai bongoti ahu baen holong rohangku
Di Ho Tuhan Debatangku

So pe au manang lao
Ho ma sai hutatap jala hupasangap.

instrument musik
Organ – Piano


Pdt K.Hutagalung

Jam 10:00 wib

KOTBAH K.HUTAGALUNG GEREJA HKBP KRAMATJATI

(ACARA TEMU – PISAH)

 

ACARA PABORHATHON – DOHOT PAOJAKHON

BE. 156
JAHOWA TUHANKI
BL. 149

4.  Antong asi rohaM Sai pargogoi nasida

Huhut pasaut hataM Dongani ma nasida

Mangaradoti be Hapanditaon i

Tu hami on sude Pasonggop dameMi.

BE. 157
O TONDI PARBADIA I, BONGOTI
BL. 206

2.  Martua do huriaMi
Ai na holong do rohaMi
Mambaen hangoluanNa

Dilehon Ho partogi i
Na mangajari sasude
Pature parrohaonna

Unang hurang
Di huria na badia panditana
Angka na burju rohana.

B.E. No. 121.
JESUS RAJA NI HURIA
BL.97

5.  Sai pauli huriaMu
Asa lomo ni rohaMu
Jumpang Ho di ruasMi.

Angka na serep marroha
Na magigi mida dosa.

Ho ditiru sasude
Ho ditiru sasude


PANDIDION
(GR : oleh Bapak Gembala, Pendeta K.HUTAGALUNG S.Th )

baptis hkbp krjati

BE. 146
PAIAN MA DI HAMI
BL.6

1. O Jesus naeng tardidi Do posoposo on

Sai ro ma mangaligi Huhut manjalo on.

2. Diboan natorasna Nasida be tuson

Ai naeng pasahatonna Tu Ho dakdanak on.
BE. 147
JESUS HAMI RO DISON, ASA BL. 78

6. Sahat ma tu rohaMi, Jesus pangidoannami

Togu i tu surgo i, Sai olio ma sangkapnami

Nang goarna i, o Tuhan Baen tu buku hangoluan


Ibadah Bahasa Indonesia Jam 17:00wib
KJ. 17
TUHAN ALLAH HADIR

1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud disini.
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.
Marilah, umatNya, hatimu serahkan dalam kerendahan.

2. Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan dalam sorga siang – malam
“Suci, suci, suci” untuk selamanya dinyanyikan malak sorga.
Ya Allah, t’rimalah pujian jemaat beserta malaikat.

instrument musik

3. Kami menanggalkan hasrat sia – sia, keinginan manusia;
jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan, kaulah yang empunya.
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam.

KJ. 353
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL

1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu menunggu aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”

2. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”


KJ. 54
TAK KITA MENYERAHKAN

3. Yang dapat memecahkan segala hati k’ras,
yang mencurahkan hidup di hati yang lemas,
yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya,
yaitu Firman Allah, penuh anugerah.

4. Di hati kami, Tuhan, Kautulis sabdaMu,
supaya kami juga setia dan teguh.
Kendati gunung goyah, binasa dunia,
Kekekalan Firman Allah, selama-lamanya.

KJ. 32
KULIHAT SALIBMU

1. Kulihat salibMu, ya Jurus’lamatku, di Golgota.
T’rimalah doaku, hapuskan dosaku;
akulah milikMu selamanya.

2. Jadikan kuasaMu di dalam hatiku api kudus.
Kasih salibMulah sumber anugerah;
Cintaku s’lamanya kepadaMu.

KJ. 425
BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG

1. Berkumandang suara dari seberang, “Kirimlah cahyamu!”
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, “Kirimlah cahyamu!”
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

2. Kita t’lah dengar jeritan dari jauh, “Kirimlah cahyamu!”
Bantuanmu b’rikan, janganlah jemu, “Kirimlah cahyamu!”
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

KJ. 426
KITA HARUS MEMBAWA BERITA

1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang.

instrument musik

2. Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras,
supaya senjata Iblis remuk dan seg’ra lepas,
remuk dan seg’ra lepas.
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang.

instrument musik

3. Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib’rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang.

instrument musik

4. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus,
Terima Sang Penebus.
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang.

instrument musik

KJ. 441
‘KU INGIN MENYERAHKAN

1. ‘Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak,
kepada Tuhanku. Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya
hanya Tuhan mengisi hidupku.

instrument musik

2. Di waktu kesusahan tak usah ‘ku gentar; dib’riNya perlindungan,
hatiku pun segar. DarahNya dicurahkan, nyawaNya pun dib’ri,
teruraslah jiwaku, hidupku berseri.

instrument musik

3. Tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul
tak jatuh segera. Kendati demikian, bertambah dayaku, sebab
pengasihanNya menopang hidupku.

instrument musik

4. Setiap aku jatuh, dirangkul ‘ku erat, tak kunjung dibiarkan anakNya
tersesat. Dan RohNya menerangkan kasihNya yang besar, sehingga
dalam susah hatiku bergemar.

instrument musik

5. KasihNya menetukan waktuNya tepat memanggil aku pulang,
yang rindu dan penat. Di sorga kusampaikan pujian, syukurku,
sebab db’ri ujian di dalam hidupku.

instrument musik

Posted in Kebaktian MingguTagged

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.