Ibadah Minggu 11 Sept 2016

Dalam Kebaktian Minggu ini juga Gereja HKBP resmi menggunakan teks terjemahan baru merupakan yang pertama kali dalam ibadah minggu.
Buku Nyanyian HKBP (B.N HKBP) adalah Teks Nyanyian Terjemahan dari Buku Ende, setelah memperbaiki lirik nyanyian dalam versi bahasa Indonesia seperti NKB.

ACARA KEBAKTIAN PAGI, SIANG & SORE

p e r t o b a t a n

MINGGU 11 SEPT 2016,

MINGGU PAGI

TOPIK MINGGU
“HAMUBAON PAROHON LAS NI ROHA DOHOT HASANGAPON NI DEBATA /
PERTOBATAN MENDATANGKAN SUKACITA”

KAIN PENUTUP ALTAR : NARATA / HIJAU.

EV : 1 TIMOTIUS 1 ; 12- 17
EV : PSALMEN 51 ; 1 -10
PATIK: VII,

MINGGU DUNG TRINITATIS XVI

BE. 9
HUPUJI HOLONG NI
BL.110

1. Hupuji holong ni rohaMu O Tuhan Jesus Rajangki
Tu Ho hulehon ma tondingku Ai i do pinangidoMi
Huhalupahon ma diringku Mamingkir holong ni rohaMu

2. Sai dilului Ho do ahu Au pe huhalungunhon Ho
Ditaiti rohaMi rohangku Dibahen i hulehon do
Dipillit Ho hian tondingku I pe hutodo Ho Tuhanku

instrument – musik

3. Huhilala ingkon martuhan Ingkon mangolu au di Ho
Ndang jumpang au be hangoluan Aut unang dipatupa Ho
Sai Ho do paradiananku Sai gok di Ho nama langkangku

BE. 186
TONGTONG TUTU NA DENGGAN DO
BL. 173

1. Jahowa do haposanki Na mangapoi rohangku
Na patiurhon dalanki Bulus dibaen langkangku
Sonang tongtong Rohangkinon Binaen ni Debatangku PatikNa do lomongku

2. Na tau haposan situtu Do Ho, o Debatangku
Ai Ho do na tongtong burju Mambaen hangoluanku
Na gogo Ho Sai tulus do Sinangkap ni rohaMu Pasaut na pinungkaMu

BE. 174
TOROP DOPE
BL. 184

1. Torop do pe na siat i Di hasampuran rea
I pe hamu pardosa i Sai olo ma porsea
Ai Debata manjou hamu Tu hasonangan situtu
Hamu, hamu Dijou Debatamu.

3. Pardosa ho didok roham, na so tama be dohot?
Ndang pola ala ni dosam, umbaen na sundat bongot.
Ai nunga sae do dosami, digarar Tuhan Jesus i
Naung sae, naung sae, naung sae do dosami.

BE. 403.
POS ROHANGKU DI TUHANKU.
BL. 402.

1. Pos rohangku di Tuhanku, ndang tarbaen tarhirim au.
On do tongtong tangiangku : Tu lambaen tarhirim au.
BungaMu au patau. Lobi pos do rohangki, sai patu luson nai,
Boan on na au tu si.

2. Huhilala ganup ari paniopNa di au on.
Sai tong dipasarisari, naeng badia rohangkon.
Naeng lam tu tinggilna I,
Pinggol partondionki lao mambaen lomoNa i.

BE. 417. BL. 278. :
Rade situtu haluaon.

1. Rade situtuhaluaon, na naeng tangkuponmu antong. Rade nang di ho ha tuaon,
si halashononmu tongtong. Bernit do di taon Tuhanmu pasaehon dosam
sasude. Tung unang paujat Ibana, Sai jangkon pangkophopNa i.

3. PangkophopNa I parangehon, pasangap Tuhanmu antong .
Ibana buas mangalehon tu ho hasonangan tongtong.
Sandok sian holso malua, nang sian biarmu sude,
Sonang nama ho na martua, mangkirim tongtong surgo i.
BE.518 Logu.355 : Marsinondang dibaen.

instrument – musik

1. Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i,
Jala hita do disuru , asa tapaboa i.

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

instrument – musik

2. Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Ala sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
Ta pagalak….

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

instrument – musik

3. Haholomon mangkuhupi toropan ditano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
Tapagalak…..

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

instrument – musik

4. Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.
Tapagalak…..

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

instrument – musik

MARJAMITA / KOTBAH

BE.658
Tu portibion na rundut

1. Tu portibion na rundut borhat ma ho,
Galak bahen palitomu sai dungo ho.
Boan sondang tu na holom mangurupi namardangol i
do baritana ulu ni Kristus i.

instrument – musik

2. Taradoti hasadaon ni ruas i
Talului birubiru na mago i
Hata ni Tuhan Jahowa do pasada houm nang hata
sian sude partingkian tu Debata

instrument – musik

3. Hata i baen sitiopan di dalanmi,
Kristus i baen panungkunan di ngolumi.
Sai radoti hatigoran holong dohot hasintongan,
Sadasada Debatanta haposi ma.

instrument – musik

 

KEBAKTIAN JAM 10:00WIB

IBADAH KELUARGA

MINGGU 11 SEPT 2016 GEREJA HKBP KRAMAT JATI RESSIORT KRAMAT JATI

01.

“MARI MASUK MARI MASUK, MASUK HATIKU YA YESUS”

MASUK SEGERA DAN TINGGALAH DALM HATIKU
INTO MY HEART INTO MY HEART, COMING TO MY HEART LORD JESUS
COMING TODAY, COMING TODAY, COMING TO MY HEART LORD YESUS

02. PANGGILAN BERIBADAH
(L:LITURGIS / J:JEMAAT)
(RESPONSORIA…)

03. NYANYIAN KJ. 322 1-3
TERANG MATAHARI

KJ. 322
TERANG MATAHARI

1. Terang matahari telah menyinari segala neg’ri,
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.

2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah, dan Bapa
di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah.

INSTRUMENT

3. Syukur bagi Dia, Gembala yang setia, yang jaga tetap.
Anug’rahNya jua hariku semua, terang dan gelap.

04. VOTUM :

05. BN HKBP 186: 1-2

BN.186
TUHANKULAH HARAPANKU
JAHOWA DO HAPOSANKI
BL.173

1. Tuhankulah harapanku
yang memb’ri penghiburann

Yang menerangi jalanku
dijalan kehidupan

Hatiku pun senang, tentram,
kar’na kasih Allahku
P’rintahMu pedomanku

2. Kuyakin akan kuasaMu
Ya Tuhan Allah bapa

Engkaulah sumber hidupku
yang mencukupkan nafkah

kuasamu sungguh besar
jadilah kehendakMu
Maha Besar kuasaMu
06. HUKUM TAURAT ;

07. BN HKBP 174 1+4

BN.174
SUNGGUH BENAR /
TOROP DOPE NA SIAT I
BL.184

1. Sunggguh benar banyak tempat
di perjamuan raya,

engkau hai orang berdosa
percayalah padaNya

Allah mu t’lah memanggilmu
datang ke perjamuaanNya’
engkau , engkau dipanggil
Allahmu

4. Percaya dan hayatilah
firmanNya meny’lamatkan

kepada Yesus yakinlah,
darah-Nya menguduskan

Meskipun banyak dosamu,
t’lah dislamatkan jiwamu
tentu, t’lah s’lamat jiwamu

08. TANGIANG / DO’A PENGAKUAN DOSA,

– “MUSIK INSTRUMENT – SEJAUH TIMUR DARI BARAT”

– BE. 182 ;3+4
B.E. No.182
HAHOLONGAN NA BADIA
BL.24

3. Sai jotjot do hutadingkon DalanMi na tigor i
Kristen au, hape hutondong Dalan hamagoan i.

4. Ala nii tungki rohangku Jongjong di adopanMi
Sai asi rohaM Tuhanku Sesa nasa dosangki.

09. KC 222 ; 1-2
KC No. 222, Berserah Kepada Yesus
1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t’rus.

Ref.
Aku berserah, aku berserah;
kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!

2. Berserah kepada Yesus di kaki-Nya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan;Tuhan, t’rima anak-Mu!
Ref.

Aku berserah, aku berserah;
kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!

10. EPISTEL KITAB MAZMUR 51;1-10

11. NYAYIAN PUJIAN
“BILA KAU RASA GELISAH”

“BILA KAU RASA GELISAH”

Bila kau rasa gelisah di hatimu
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu
Ingat masih ada sorang pnolong bagimu
Yesus tak pernah jauh darimu

Bila cobaan menggodai hatimu
Bila sengsara menimpa keadaanmu
Ingat Yesus tak kan pernah jauh darimu
Dia slalu perdulikan kamu

Berseru memanggil namaNya
Berdoa Dia kan segra menghampiri dirimu
Percaya Yesus tak jauh darimu
Dia hanya sejauh doa

12. PENGAKUAN IMAN RASULI
– KELUARGA ROBERT TOBING / Br SIREGAR

13. WARTA :

14. BN / BUKU NYANYIAN HKBP 518 : 1….dst
– PERSEMBAHAN

BN HKBP No.518
SINAR KASIH TUHAN YESUS /
MARSINONDANG DIBAEN JESUS
BL.355

1. sinar kasih tuhan Yesus
menerangi dunia
bagai pelita bersinar dalam dunia gelap

Mari nyalakan pelita dan terangi mereka
Agar tiada yang celaka dalam du-nia kelam

instrument – musik

2. kusadari aku jua pernah jauh dariNya
kar’na sinar Yesus Ku kembali padaNya

Mari nyalakan pelita dan terangi mereka
Agar tiada yang celaka dalam du-nia kelam

instrument – musik

3. kegelapan menutupi jalan hiduppun kelam
banyak jiwa yang menanti sinar kasih yang terang

Mari nyalakan pelita dan terangi mereka
Agar tiada yang celaka dalam dunia kelam.

instrument – musik

4.Pelita jangan padam, Sinar terang dibutuhkan
Oleh kar’na kelalaian Orang tak diselamatkan

Mari nyalakan pelita dan terangi mereka
Agar tiada yang celaka dalam du-nia kelam

instrument – musik

15. KOTBAH 1 TIMOTIUS 1:12-17

16. PKJ 153 : 1…dst
– PERSEMBAHAN
PKJ 153
“Pakailah Seluruh Hidupmu”

1. Pakailah seluruh hidupmu
dalam ladang dunia.

Tiap harta dan talentamu
pergunakan bagiNya.

Refrein:
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;

Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.

instrument musik

2. Sungguh banyak waktu terbuang
untuk hal yang tak perlu.

Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu.

Refrein:
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;

Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.

instrument musik

3.Ingatlah akan Penciptamu
pada masa mudamu.

Sebelum tiba hari tua,
persembahkan karyamu.

Refrein:
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;

Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.

instrument musik

17. PENGUTUSAN KEPADA HIDUP SEHARI-HARI
– PKJ 270.

Isilah mataku dengan citra salibMu;
dengan kasihMu penuhi hatiku.

Isilah mulutku dengan syukur padaMu:
hidupku seluruhnya milikMu.

18. DOA PERSEMBAHAN DOA BAPA KAMI, DOA BERKAH.
“selagi ada waktu, mari dan mari berkarya bagi Tuhan !
Sampai bertemu di Ibadah Minggu, Gereja HKBP Kramat Jati

 

MINGGU SORE, 11 SEPT 2016

TOPIK MINGGU
“HAMUBAON PAROHON LAS NI ROHA DOHOT HASANGAPON NI DEBATA /
PERTOBATAN MENDATANGKAN SUKACITA”

KAIN PENUTUP ALTAR : NARATA / HIJAU.

EV : 1 TIMOTIUS 1 ; 12- 17
EV : PSALMEN 51 ; 1 -10
PATIK: VII,

MINGGU DUNG TRINITATIS XVI

KJ.322 ;1-3
KJ.247 ;2-3
KJ.274 ;2+4
KJ.318 ;1
KJ.261 ;3
KJ.278 ;1…dst
KJ.249 ;1…dst

***
“ACARA PENUTUPAN PARHEHEON RN HKBP KRAMATJATI”

beta hita rnhkbp krjati

Song Leader: (belum terlapir)

Pagi: Organis Pianis : Bram Siregar – Tomu Sinaga,

Siang: Organis Pianis: Cst. E.sipahutar – Ny.Sianturi/Br.Purba

Sore : Organis Pianis : MP.Siahaan – Betsy br Purba / Panatalayanan Parheheon RNHKBP. (dalam rangka penutupan parheheon rnhkbp kramatjati)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.