Arti Nama Minggu HKBP

ARTI MINGGU DALAM MINGGU GERAJAWI ;


e-Hardware Table Counter


Nama-nama Minggu beserta maknanya (H.K.B.P)

No Nama MINGGU Indonesia Batak Toba
01 EPIPHANIAS Allah menjadi Manusia Hapapatar, (Debata gabe Manisia)
02 SEPTUAGESIAMA 70 hari sebelum Kebangkitan Tuhan Jesus Kristus 70 ari dijolo ni ari Haheheon ni Tuhan Jesus Kristus
03 SEXAGESIMA 60 hari sebelum Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) 60 ari dijolo ni ari Haheheon ni Jesus Kristus
04 ESTOMIHI Tuhanlah Gunung batu dan pertahananku Sai Ho ma gabe Partanobatoanku
05 INVOCAVIT Berserulah kepadaKu Jouhon Ahu
06 REMINISCERE Ingatlah segala rahmat, kasih setiaNya Sai ingot ma denggan ni basaNa.
07 OKULI Mataku tetap terarah kepada TUHAN Sai tong mangaranapi matangku tu Jahowa
08 LETARE Bersukacitalah dan bersorsoraklah Marlas ni roha ma hamu
09 JUDIKA Berilah keadilan kepadaku Luluhon ahu ale Jahowa
10 PALMARUM Hari Palm / Palma, Tuhan memasuki Gerbang Yerusalem, Minggu perayaan sukacita namun juga dukacita akan penyaliban Kristus. Maremare/Palm
Hamamasuk ni Kristus di harbangan Yerusalem
11 QUASIMODOGENITI Seperti Bayi Yang Baru Lahir Songon posoposo na imbaru tubu
12 MICERICORDIAS DOMINI Nyanyikanlah ! Kasih Setia TUHAN Sai endehon ma angka asi ni roha ni Jahowa
13 JUBILATE Bersoraksorailah Bagi Allah, Hai seluruh Bumi. Marolopolop tu Debata ma sandok tano on
14 KANTATE Nyanyikan Nyanyian Baru Bagi TUHAN Endehon hamu ende naimbaru di Jahowa
15 ROGATE Berdoa Martangiang
16 EXAUDI Dengar dan Jawablah Seruanku Tangihon ma ahu
17 TRINITATIS Ketritunggalan Allah Hasitolusadaon ni Debata.
18 ADVEN Penantian Kedatangan Kristus Panomunomuon Haroro ni Sipalua
19 NATAL Kelahiran Juruselamat Hatutubu ni Sipalua
20 TAHUN BARU Memasuki Tahun Baru / Masehi Taun Naimbaru

:arsip-dokument – hkbp kramatjati – 2012


HTML : Arti Nama -nama Minggu Tahun Gerejawi – Hkbp Kramatjati ;

MINGGU EPIPHANIAS
:Penampakan Allah: Allah menjadi Manusia
(Hapapatar)

MINGGU SEPTUAGESIAMA
:Tujuhpuluh hari sebelum Paskah/Kebangkitan Yesus Kristus
(70 ari dijolo ni ari Haheheon ni Tuhan Jesus Kristus)

MINGGU SEXAGESIMA
Enampuluh hari sebelum Paskah/Kebangkitan Yesus Kristus
(60 ari dijolo ni ari Haheheon ni Tuhan Jesus Kristus)

MINGGU ESTOMIHI
:Tuhanlah gunungbatu dan kubu pertahananku
(Sai Ho ma gabe Partanobatoanku)

MINGGU INVOCAVIT :
:Berserulah kepadaKu (Jouhon Ahu)

MINGGU REMINISCERE
:Ingatlah segala rahmat dan kasih setiaMu, ya TUHAN
(Sai ingot ma denggan ni basaNa)

MINGGU OKULI
:Mataku tetap terarah kepada TUHAN
(Sai tong mangaranapi matangku tu Jahowa)

MINGGU LETARE
:Bersukacitalah dan bersorsoraklah
(Marlas ni roha jala marolopolop ma)

MINGGU JUDIKA
:Berilah keadilan kepadaku
(Luluhon ahu ale Jahowa)

MINGGU PALMARUM
:Pesta Palma Minggu perayaan sukacita namun juga dukacita akan penyaliban Kristus.
(Maremare/Palm, Hamamasuk ni Kristus di harbangan Yerusalem).

MINGGU QUASIMODOGENITI
:Seperti Bayi Yang Baru Lahir
(Songon posoposo na imbaru tubu)

MINGGU MICERICORDIAS DOMINI
:Nyanyikanlah Kasih Setia TUHAN
(Sai endehon ma angka asi ni roha ni Jahowa)

MINGGU JUBILATE
:Bersoraksorailah Bagi Allah, hai Seluruh Bumi
(Marolopolop tu Debata ma sandok tano on)

MINGGU KANTATE
:Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi TUHAN
(Endehon hamu ma di Jahowa)

MINGGU ROGATE
:Berdoa (Martangiang)

MINGGU EXAUDI
:Dengar Dan Jawablah Seruanku
(Tangihon ma ahu)

MINGGU TRINITATIS
:Ketritunggalan Allah
(Hasitolusadaon ni TUHAN)

MINGGU ADVEN
:Penantian Kedatangan Kristus
(Haroro /Panomunomuon ni Sipalua i)

MINGGU NATAL
:Kelahiran Juruselamat
(Hatutubu ni Sipalua)

MINGGU TAHUN BARU
:Memasuki Tahun Baru
(Taun Naimbaru)arsip multimedia worship team worship-liric.hkbpkramatjati.com / http://www.hkbpkramatjati.com

Posted in Acara dan Kegiatan, Kebaktian MingguTagged , ,