Acara partangiangan Wijk 21-23 juni 2017

Acara Partangiangan Wijk 21-23 juni 2017,

HKBP KRAMAT JATI – RESSORT KRAMATJATI

 

01. Marende Huria : B.E. No.  17 : 1 + 4
02. Votum / Introitus :
03. Manjaha Epistel :  Roma 6 : 1 – 11
04. Marende Huria : B.E. No. 289 :  1
05. Jamita :  Jeremia 20 : 7 – 13  
06. Marende Huria : B.E. No.  565 :  4
07. Tangiang Pangondianon :  Sian na ro
08. Marende Huria : B.E. No.  255 : 1… (Papungu Pelean)
09. Tangiang Pangondianon : Sian na ro
10. Marende Huria : B.E. No. 319 : 1 – 2
11 Tangiang : Pelean, Ale Ama nami, Pasupasu.

Link download:

CONTOH ACARA PARTANGIANGAN WIJK 21 juni 2017

Marende Huria B.E. No.  17 : 1 + 4

Votum / Introitus

Manjaha Epistel Roma 6 : 1 – 11

Marende Huria B.E. No. 289 :  1

Jamita Jeremia 20 : 7 – 13

Marende Huria B.E. No.  565 :  4

Tangiang Pangondianon: * Sian na ro

Marende Huria : B.E. No.  255 : 1… (Papungu Pelean)

Tangiang Pangondianon : *Sian na ro

Marende Huria : B.E. No. 319 : 1 – 2

Tangiang Pelean, Ale Ama nami, Pasupasu.

Posted in Acara dan Kegiatan, partangiangan wijk