Panitia Pembangunan

PROGGRAM PEMBANGUNAN 2016


  • admin@hkbpkramatjati.com
  • multimedia@hkbpkramatjati.com

 PANITIA PEMBANGUNAN “RUMAH HURIA” 

Rumah Huria hkbp krjati Panitia Pembangunan 2016
Rumah Huria hkbp krjati
Panitia Pembangunan 2016

Rumah Huria hkbp krjati (2)

( PEMBANGUNAN DALAM PROSES HINGGA / AUGUSTUS 2016 )

Rumah Huria hkbp krjati (3)

2 – LANTAI 


KITA SEMUA BOLEH TURUT SERTA BERPARTISIPASI DENGAN BANTUAN

PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH HURIA

PANITIA PEMBANGUNAN RUMAH HURIA – HKBP KRAMATJATI


P A N I T I A  P E M B A N G U N A N   R U M A H   H U R I A

Bpk W.Sitorus

Bpk C. P. Siregar

St. R. Purba

Oc. Sitinjak

H. Sitorus


 Pdt. M. SILABAN STh  – St. M. SITINJAK 


PEMBANGUNAN RUMAH HURIA