Minggu Sore 14 Juli 2019

MINGGU TRINITATIS IV

Minggu Bhs. Indonesia
Sore, Pukul 17.00 wib
14 Juli 2019

Topik Minggu :
“Hidup Dalam Ketaatan Kepada Allah”

Lirik Lagu Pujian Ibadah Minggu HKBP Kramat Jati


KJ. No. 15
BERHIMPUN SEMUA

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, Pemurah dan benar.
Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan kedamaian yang besar.

2. Hormati namaNya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatNya.
Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan di jalan hidupmu seluruhnya.

..musik/instrument

3. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh.


KJ. No. 402
KUPERLUKAN JURUS’LAMAT

1. Kuperlukan Jurus’lamat,
agar jangan ‘ku sesat;
s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.

Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing,
‘ku di malam pun tent’ram.

2. Kuperlukan Jurus’lamat,
kar’na imanku lemah.
HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.

Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing,
‘ku di malam pun tent’ram.


Hukum Taurat :
Amsal, 1 : 7

1:7 Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan.


KJ. No. 436
LAWANLAH GODAAN

1. Lawanlah godaan, s’lalu bertekun; tiap kemenangan
kau tambah teguh; nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang.

3. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya
di dalam iman; Kristus memulihkan kau yang
tertekan, harap akan Yesus: pasti kau menang.

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang.


KJ. No. 38
T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT

1. T’lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu dasar yang teguh:
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!

5. Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh:
ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku!
Sampai kekal kupujilah samud’ra rahmat yang baka!


Epistel,
Markus 12 : 13 – 27

12:13 Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus
untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan.

12:14 Orang-orang itu datang dan berkata kepada-Nya: “Guru, kami tahu,
Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapa
pun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur
mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan
membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau
tidak?”

12:15 Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada
mereka: “Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah ke mari suatu dinar supaya
Kulihat!”

12:16 Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan
tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.”

12:17 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa
yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib
kamu berikan kepada Allah!” Mereka sangat heran mendengar Dia.

12:18 Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat,
bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya:

12:19 “Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang,
yang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang
isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan
isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.

12:20 Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang
perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan.

12:21 Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak
meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga.

12:22 Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan
keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati.

12:23 Pada hari kebangkitan, bilamana mereka bangkit, siapakah yang
menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia.”

12:24 Jawab Yesus kepada mereka: “Kamu sesat, justru karena kamu tidak
mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah.

12:25 Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak
kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.

12:26 Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca
dalam kitab Musa, dalam ceritera tentang semak duri, bagaimana bunyi
firman Allah kepadanya: Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub?

12:27 Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu
benar-benar sesat!”


KJ. No. 262
KOTA SION, KOTA ALLAH

1. Kota Sion, kota Allah,
puri agung dan tenar,
kau dipilih tempat tinggal
oleh Yang Maha Besar.

Kau berdiri atas Cadas
yang abadi dan teguh,
Tiada tertembus mucuhmu
tembok kes’lamatanmu.

4. Yesus, bila k’lak pun
aku jadi warga kotaMu,
walau dunia menekanku,
‘ku kupuji namaMu.

Kebesaran anak dunia akan hilang dan lenyap.
Hanya harta warga Sion
dan sukanya yang tetap.


KJ. No. 367
PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU

1. PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu ‘ku teduh.
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan.

..musik/instrument

2. Di dalam Yesus Kaunyatakan, ya Bapa, isi hatiMu:
curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku.
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari.

..musik/instrument

3. Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma;
‘ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmatNya.
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami.

..musik/instrument

4. Betapa Kau mencari aku, hatiMu rindu padaku.
Kauraih aku kepadaMu membuat aku milikMu.
Diriku sudah Kaukasihi, Kau jualah yang aku pilih.

..musik/instrument

5. NamaMu, Yesus, suci agung, ya Sumber kasih kurnia;
padamu datanglah umatMu mencari hidup yang baka.
Yang bertelut bertadah-tangan, berlimpah-limpah Kaukenyangkan.

..musik/instrument

6. Ya Yesus, namaMu kiranya dalam hatiku tertera, supaya
dalam hidupku nyatalah: Seluruh kata dan
kerjaku biar penuh dengan namaMu.

..musik/instrument


Evangelium
ESTER, 5 : 1- 8

5:1 Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu
berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana
raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana,
berhadapan dengan pintu istana itu.

5:2 Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran,
berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas
yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh
ujung tongkat itu.

5:3 Tanya raja kepadanya: “Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa
keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan
kepadamu.”

5:4 Jawab Ester: “Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah
kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan
oleh hamba bagi raja.”

5:5 Maka titah raja: “Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami
memenuhi permintaan Ester.” Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan
yang diadakan oleh Ester.

5:6 Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester: “Apakah
permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai
setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi.”

5:7 Maka jawab Ester: “Permintaan dan keinginan hamba ialah:

5:8 Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada
pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan
hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan
hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang
dikehendaki raja.”


KJ. No. 426
KITA HARUS MEMBAWA BERITA

1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.

Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahamani dan cemerlang.

musik/instrument..

2. Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras,
supaya senjata Iblis remuk dan seg’ra lepas,
remuk dan seg’ra lepas.

Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahamani dan cemerlang.

musik/instrument..

3. Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib’rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.

Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahamani dan cemerlang.

musik/instrument..

4. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus,
Terima Sang Penebus.

Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahamani dan cemerlang.

musik/instrument..


♦♦ Sumber Lirik :
Minggu SKM, IBADAH UMUM, HKBP Kramat Jati

DAFTAR LIRIK LAGU-LAGU PUJIAN

Nats Kitab : Lembaga Alkitab Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.