Minggu Botari 10 Juni 2018

hkbp kramat jati

IBADAH MINGGU SETELAH MINGGU TRINITATIS


Minggu : 10 Juni 2018 Pukul 17:00 wib
Minggu Ke-II Setelah Minggu Trinitatis

HKBP KRAMAT JATI – RESSORT KRAMATJATI

Topik Minggu :
“Allah Maha Kudus, Penolong dan Penebus / Debata Na Sun Badia, Pangurupi Jala Sipalua”

EP : Roma    3 : 21 – 26
EV : Yesaya 41 : 14 – 20

MASUK PARMINGGUON ;

 1. Manogot : 06.00 wib
 2. SKM : 07.35 wib
 3. Arian : 10.15 wib
 4. Remaja : 10:15 wib
 5. Botari : 17:00 wib
 6. Pelajar SIDI : 13:00 wib

*

ACARA PARMINGGUON BOTARI
(BHS. INDONESIA)

 • Pembukaan : Doa Saat Teduh
 • Nyanyian Pujian : KJ 370 ; 1,2,3
 • Introitus / Votum :
 • Nyanyian Pujian : NKB 109 ; 1,3
 • Hukum Taurat :
 • Nyanyian Pujian : PKJ 250 : 1,2
 • Pengakuan Dosa (instrument musik)
 • Nyanyian Pujian : KJ 332 ; 1,2
 • Membaca Epistel : ROM 3 ; 21 – 26
 • Persembahan Pujian : #
 • Nyanyian Pujian : KJ 440 ; 1,4
 • Pengakuan Iman Rasuli
 • Persembahan Pujian : #
 • Warta Jemaat
 • Nyanyian Pujian : KJ 407 ; 1…dst
 • Kotbah (EV) : YESAYA 41 ; 14 – 20
 • Nyanyian Pujian : BN 128 ; 1…dst
 • Penutup : Do’a Bapa Kami, Do’a Berkat

Baca Juga : Minggu Manogot & Arian


TEKS ACARA  IBADAH SORE  :

KJ 370:
‘Ku Mau Berjalan dengan Jurus’lamatku
(Down in the Valley)

1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku di lembah
berbunga dan berair sejuk. Ya, ke mana juga aku mau
mengikutNya. Sampai aku tiba di neg’ri baka.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ‘ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga ‘ku mengikutNya!

2. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku di lembah gelap,
di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ‘ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga ‘ku mengikutNya!

musik – instrument……..

3. Bersama Jurus’lamat hatiku teguh dilembah dan bukit yang
perlu kutempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalanNya
yang menuju rumah Allah yang baka.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ‘ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga ‘ku mengikutNya!

NKB109:
Bapa di Sorga

1
Bapa di sorga, sumber anug’rah,
biarlah kami tetap bernyanyi.
Bersatu padu bagai anak-Mu,
Bapa di sorga, Bapa kekal.

2
Yesus Mesias, kami mengingat
kematian-Mu, kebangkitan-Mu.
Dikau, ya Tuhan, kami agungkan,
Yesus Mesias dan Penebus.

3
Ya Roh Ilahi, kuasa sorgawi,
‘Kau kekuatan, ‘Kau pertolongan,
bagi yang payah, bagi yang papa.
Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus.

PKJ 250:
Ya Tuhan, Ya Allahku

1. Ya Tuhan, ya Allahku,
inilah doaku
kunaikkan kepadaMu,
t’rimalah hambaMu.
HambaMu yang berdosa,
yang hina dan cela,
mengharapkan kasihMu,
harapan yang kekal.

2. Ya Tuhan, ya Allahku,
kuatkan imanku
sehingga aku mampu
menjadi saksiMu.
Walaupun angin ribut
dan topan menderu,
tak akan aku takut,
Engkau Nakhodaku.

3. Ya Tuhan, ya Allahku,
curahkan rahmatMu.
Jadikanlah diriku
pelayan bagiMu.
Meski dera cobaan
menimpa diriku,
Ya Tuhan, pimpin aku,
sepanjang hidupku.

KJ 332:
Kekuatan Serta Penghiburan
(Day by Day)

1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari
aku dibimbingNya; tiap jam dihibur hatiku.
Dan sesuai dengan
hikmat Tuhan ‘ku dib’rikan apa yang perlu.
Suka dan derita
bergantian memperkuat imanku.

2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatNya tiap jam.
DiangkatNya
bila aku jatuh, dihalauNya musuhku kejam.
Yang namaNya Raja Mahakuasa,
Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka
dengan suka dan menghibur yang sedih.

Epistel ; Roma 3:21-26
Manusia dibenarkan karena iman

3:21 Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan,
seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi,

3:22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
Sebab tidak ada perbedaan.

3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,

3:24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.

3:25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya
Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya,
karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.

3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini,
supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang
percaya kepada Yesus.

KJ 440:
Di Badai Topan Dunia
(A Shelter in the Time of Storm
/ The Lords Our Rock)

1. Di badai topan dunia
Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta,
Tuhanlah Perlindunganmu!

Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh.

4. Ya Gunung Batu yang tetap,
Engkaulah Perlindunganku;
di tiap waktu dan tempat
Engkaulah Perlindunganku!

Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh.

KJ 407:
Tuhan, Kau Gembala Kami

1. Tuhan, Kau Gembala kami,
tuntun kami dombaMu;
b’rilah kami menikmati hikmat pengorbananMu.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kami ini milikMu,
Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kami ini milikMu.

instrument musik….

2. Kau Pengawal yang setia,
Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa,
panggil pulang yang sesat.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kami mohon b’ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kami mohon, b’ri berkat.

instrument musik….

3. JanjiMu,
Kaut’rima kami,
walau hina bercela;
yang berdosa Kausucikan,
Kaubebaskan yang lemah.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kini kami berserah.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
kini kami berserah.

instrument musik….

4. KehendakMu kami cari,
ingin turut maksudMu.
Tuhan, isi hati kami dengan kasihMu penuh.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
tak terhingga kasihMu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat,
tak terhingga kasihMu.

instrument musik….

KOTBAH Yesaya 41:14-20

41:14 Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel! Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman TUHAN,
dan yang menebus engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel.

41:15 Sesungguhnya, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik
yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar; engkau akan mengirik gunung-gunung
dan menghancurkannya, dan bukit-bukitpun akan kaubuat seperti sekam.

41:16 Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai
akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam TUHAN dan bermegah
di dalam Yang Mahakudus, Allah Israel.

41:17 Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada,
lidah mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, akan menjawab mereka,
dan sebagai Allah orang Israel Aku tidak akan meninggalkan mereka.

41:18 Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran;
Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering.

41:19 Aku akan menanam pohon aras di padang gurun,pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak;
Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya,

41:20 supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan TUHAN yang membuat semuanya ini dan Yang Mahakudus,
Allah Israel, yang menciptakannya.

BN. 128.
SEMUA UMAT TUHAN

1. Semua Umat Tuhan,
Olehnya dikenal
Yang tua dan yang muda,
kecil maupun besar
Tak satupun yang hilang,
Tuhan menjaganya

Semua dihantarnya,
ketempat yang senang
Semua dihantarnya,
ketempat yang senang

instrument……..

2. Semua dikenal-Nya karena imannya
Mereka yang percaya kepada
Firman-Nya Firman-Nya kehidupan dan juga gurunya

Senjata paling ampuh melawan dosanya
Semua dihantarnya, ketempat yang senang

instrument……..

3. Semua dikenal-Nya karna harapannya
Menerima janjinya dengan hati senang
Semua janji Tuhan akan digenapi-Nya

Tetaplah berpengharapan sampai ke ajalnya
Tetaplah berpengharapan sampai ke ajalnya

instrument……..

4. Semua dikenal-Nya karena kasih-Nya
Kepada Tuhan Allah serta sesamanya Kasih-Nya
menggerakkan seluruh hidupnya

Melakukan printah-Nya seumur hidupnya
Melakukan printah-Nya seumur hidupnya

instrument……..

5. Begitu Tuhan Allah mengenal umat-Nya
Iman dan pengharapan dan juga kasih-Nya
Pelaku firman Tuhan,
itulah umat-Nya

Mereka ditempatkan disisi kanan-Nya
Mereka ditempatkan disisi kanan-Nya

instrument……..

 


Persiapan sebelum hingga sesudah ibadah :

 • DATANG LEBIH AWAL SEBELUM IBADAH MULAI
 • ISILAH TEMPAT DUDUK YANG MASIH KOSONG SEKITAR DEPAN
 • PERSIAPKAN / PERHATIKAN BUKU ACARA IBADAH
 • BACALAH LEBIH DULU NATS KITAB IBADAH MINGGU INI
 • PERSIAPKAN LAGU PUJIAN SESUAI ACARA IBADAH
 • SEBELUMNYA PERSIAPKAN JUGA PERSEMBAHAN (DENGAN MELIPAT RAPIH, WUJUD PERSEMBAHAN KITA YANG TERBAIK BAGI TUHAN)
 • FOKUS DALAM BERIBADAH
 • JAGALAH KETERTIBAN BERIBADAH, TIDAK MONDAR MADIR / TIDAK MENGOBROL
 • SETELAH IBADAH SELESAI SALAMI KIRI KANAN ANDA
 • SETELAH IBADAH SELESAI BAWALAH SAMPAH DENGAN MEMBUANG KE TEMPATNYA DILUAR GEREJA

“TUHAN MEMBERKATI KITA MELALUI IBADAH DAN PUJIAN KITA MINGGU INI”

 


Tombol Chat : Membantu Jemaat untuk menanyakan seputar kegiatan – ibadah, phd, pra-nikah & nikah

Posted in Kebaktian Minggu, Minggu TrinitatisTagged , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.