Ibadah SKM Minggu Trinitatis 16 Juni 2019

#skm_hkbpkrjati

MINGGU TRINITATIS – SKM

IBADAH SKM HKBP KRAMAT JATI
16 Juni 2019 – Pukul 07.45 wib

( Lirik Lagu Pujian di Ibadah Minggu SKM )


KC No. 122,
Sekarang Bersyukur

1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!

Dib’ri-Nya kita pun anug’rah dan berkat
Yang tak terbilang, t’rus, semula dan tetap.

2. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh – di takhta mahatinggi.

Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!


Buku Ende Huria No.417.
BL. 278. :
Rade situtu haluaon.

1. Rade situtuhaluaon,
na naeng tangkuponmu antong.
Rade nang di ho ha tuaon,
si halashononmu tongtong.

Bernit do di taon
Tuhanmu pasaehon dosam
sasude.

Tung unang paujat Ibana,
Sai jangkon pangkophopNa i.

2. Patedek sude hahurangan,
topoti sandok dosami,

Pangido :
Sai sesa o Tuhan,
sude pangalaosionki.

Daidati,
sai saut botoonmu
naung sesa dosam sasude ;

Mardame dagingmu nang tondi,
maniop tongtong Tuhan I.


KC No. 261,
Ku Berbahagia

1. “Ku berbahagia, yakin teguh:
Yesus abadi kepunyaanku!
Aku waris-Nya, ‘ku ditebus,
ciptaan baru Rohulkudus.

Ref.
Aku bernyanyi bahagia memuji
Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji
Yesus selamanya.

2. Aku serahkan diri penuh,
dalam Tuhanku hatiku teduh.
Sambil menyongsong kembali-Nya,
‘ku diliputi anugerah.
Ref.

Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus
selamanya.

Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus
selamanya.


Buku Ende Huria No.169
HO SIPANGOLU AU
BL.224

1.  Ho sipangolu au,
sai topot ma au on.
Sai unang mandaodao.
Ho sian rohangkon.
Ro Sipangolu ro tibu.
Baen ma au anakMu tutu.

Dohot mudarMi buri au
ias songon hapas ma au.

Ias tutu, ias tutu,
dohot mudarMi buri au.
Ias songon hapas ma au.

2. Gogo ni mudarMi,
papatar ma di au.
Tondi Parngolu i.
Tongtong manogu au.

Ro Sipangolu ro tibu
Baen ma au anakMu tutu.

Dohot mudarMi
buri au
Ias songon hapas ma au.

Ias tutu, Ias tutu
Dohot mudarMi buri au
Ias songon hapas ma au.


Buku Ende Huria No. 476 Logu.322 :
Ndada au guru di au.

1. Ndada au guru di au be,
Jesus do nampuna au.
Las rohangku dung hubege,
Jesus sipangolu au.

Ndang be au guru di au.
Jesus na humophop au,
Nampuna au

Tung saleleng au mangolu,
Jesus do nampuna au.

musik/instrument..

2. Ndang di au, di Tuhan Jesus,
daging dohot rohangki;
Saluhutna hupasahat tu Ho,
Jesus Tuhanki.
Ndang be au…

Ndang be au guru di au.
Jesus na humophop au,
Nampuna au

Tung saleleng au mangolu,
Jesus do nampuna au.

musik/instrument..

3. Ulaonku nang artangku pangke ma baen sangapMi,
Diusehon Ho mudarmu tung tanda do holongMi.
Ndang be au…

Ndang be au guru di au.
Jesus na humophop au,
Nampuna au

Tung saleleng au mangolu,
Jesus do nampuna au.

musik/instrument..

4. Naung tarsurat do goarhu dibaen Ho tu tanganMi,
Laos hupuji ma goarMu salelenglelengna i.
Ndang be au…

Ndang be au guru di au.
Jesus na humophop au,
Nampuna au

Tung saleleng au mangolu,
Jesus do nampuna au.

musik/instrument..