ibadah Minggu SKM 08 Sept 2019

IBADAH SEKOLAH MINGGU
MINGGU, 8 SEPTEMBER 2019 Pukul 07.45 wib
TOPIK: PEMERINTAH ADALAH HAMBA ALLAH


ICE BREAKING : 


SAAT TEDUH :


BE 10: 1-2
Hupuji, Hupasangap Ho,
Amang pardenggan basa!
Ai jadi jadianmu do
Sude, angka na masa
Ditompa Ho do sasude,
Dagingku ro di tondi pe,
Pinuji ma goarMu!

Saluhut na tinompaMi
Neng sonang di rohaMu
Arian dohot borngin pe
Disarihon rohaMu
Nang uhum digomgomanMi,
Na tigor, na sintong di i,
Pinuji ma goarMu!


VOTUM


HUKUM TAURAT

Hukum Taurat Pertama
Akulah Tuhan Allahmu!
Jangan ada padamu allah lain dihadapanKu.

Hukum Taurat Kedua
Jangan perbuat bagimu patung
yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti.

Hukum Taurat Ketiga
Jangan menyebut Nama Tuhan AllahMu dengan sembarangan
sebab Tuhan akan menghukum
orang yang menyia-nyiakan namaNya.

Hukum Taurat Keempat
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat:
enam hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu,
tetapi hari ke tujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu,
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki
atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab pada enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke tujuh,
itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.

Hukum Taurat Kelima
Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.

Hukum Taurat Keenam
Jangan membunuh.

Hukum Taurat Ketujuh
Jangan berzinah.

Hukum Taurat Kedelapan
Jangan mencuri.

Hukum Taurat Kesembilan
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.

Hukum Taurat Kesepuluh
Jangan mengingini rumah sesamamu:
jangan mengingini isterinya atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu.

 


KC 223: 1-2
Tuhan, Kau memanggil aku
aku siap mendengar.
aku hambaMu selalu
aku siap mendengar.
FirmanMu pembimbingku
aku siap mendengar

Jalan hidup Kau nyatakan
aku taat padaMu
Tak kucari kehormatan
aku taat padaMu
Rendah hati, beriman
aku taat padaMu


DOA PENGAMPUNAN DOSA


EPISTEL
Kolose 3 : 15
Jala dame ni Kristus i ma mangarajai di bagasan rohamuna,
ai tusi do hamu dijou di bagasan sada daging.
Gabe parroha mauliate ma hamu!

Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
Dan bersyukurlah.


BE 183: 1-2

Na jumpang au na asi roha
di au naung mago i hian
Tuhan Jesus parasi roha
di au na lilu na hinan
Nuaeng hutanda Tuhanki,
parasi roha bolon i,
parasi roha bolon i.

Dibahen godang ni dosangku,
tung hona uhum au tama
Hape ro Jesus dipadomu
au muse dohot Debata
MudarNa na badia i
Pajongjong pardomuan i,
Pajongjong pardomuan i.


PENGAKUAN IMAN RASULI


WARTA SEKOLAH MINGGU


KC 222: 1-2
Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku
ku kasihi, ku percaya, ku ikuti, Dia t’rus.
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Juru s’lamat, aku berserah!

Berserah kepada Yesus
di kakiNya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan;
Tuhan, t’rima anakMu!
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Juru s’lamat, aku berserah!


Mazmur 133: 1-3
Persaudaraan yang rukun

1. Nyanyian ziarah Daud.
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya,
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun!

2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut.
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.

3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan untuk selama-lamanya.


PERSEMBAHAN


BE 656: 1….

Parhaha maranggion i, lamhot jala togu,
singhop ma hasada on i, di Jesus i burju,
rap sauduran hita be marholong na tutu,
mardame marlas roha ma di Jesus i tutu.

Togu ma hasadaon i; diojahanna i,
sada haporseaon i, di Tuhan Jesus i.
ai sada pandidion i, ai sada Ama i,
sada ma hita Kristen i manomba Tuhan i.

Ai disagihon do ganup asi-asiNa i,
asa ringgas huhut burju, di ulaonna i,
sai lam serep ma rohamu hombar tu Hata i,
parholong roha ma hamu maniru Tuhan i.


DOA BERKAT


 

Posted in SKM, SKM HKBP Kramat Jati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.