ibadah 12 November 2017 HKBP KrJati


12 November 2017 (MANOGOT ARIAN BOTARI)

Topik Minggu : HIDUPLAH BIJAKSANA DAN BERIMAN

EV : MATIUS 25 : 1-13

EP ; AMOS 5 : 18-24

B.E. 169 B.E. 169 HO SIPANGOLU AU BL.224
1. Ho sipangolu au, sai topot ma au on.
Sai unang mandaodao. Ho sian rohangkon.
Ro Sipangolu ro tibu. Baen ma au anakMu tutu.
Dohot mudarMi buri au ias songon hapas ma au.
Ias tutu, ias tutu, dohot mudarMi buri au. Ias songon hapas ma au.

2.Gogo ni mudarMi, papatar ma di au.
Tondi Parngolu I. Tongtong manogu au.
Ro Sipangolu ro tibu Baen ma au anakMu tutu.
Dohot mudarMi buri au Ias songon hapas ma au.
Ias tutu Ias tutu Dohot mudarMi buri au Ias songon hapas ma au.

instrumental..

3.Togu ma rohangkon Sai taiti au tu Ho.
Ai langkaMi tongtong Naeng tiruonku do
Ro Sipangolu ro tibu Baen ma au anakMu tutu.
Dohot mudarMi buri au Ias songon hapas ma au.
Ias tutu Ias tutu Dohot mudarMi buri au Ias songon hapas ma au

BE. 174

TOROP DOPE – BL. 184
1. Torop do pe na siat i Di hasampuran reaI pe hamu pardosa i Sai olo ma porsea
Ai Debata manjou hamu Tu hasonangan situtuHamu, hamu Dijou Debatamu.

2. Tama longang roham, ale Umbege pangontangnaAntong sai unang jua be Tangihon pamiona
Ai Debata mamio ho Dibahen i sai ro ma hoSai ro, sai ro Tu surgo ma ho ro.

BE.765 Nang pe munsat angka dolok
Nang pe munsat angka dolok nang humuntal  pe ro bean I
ndang tagamon olo munsat asi roha ni Jahowa I,
Hot do asi ni rohaNa ro di saleleng-lelengna
Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do
Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho ho hot do I saut do i.
Nang pe mago sogot langit  nang pe mago dohot tano I
Ndang tagamon olo muba na nidokNa di hataNa i.
Hot do asi ni rohaNa ro di saleleng-lelengna
Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do
Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho ho hot do I saut do i.

B.E. No.172 O JESUS PANONDANG BL.143
2. Sesa ma dosangku Ale TuhankiAla ni mudarMu Na nilehonMi
Asal ma rohangku Salelengna iIngot di hansitMu Dohot mudarMi
3. Tondi,daging,roha Nang gogona iUnang tu na roa Sai di Ho ma i
Ingkon gok di Ho ma Au hinophopMonAsa saut martua Au siseanMon.

BE.688 Tuhan marsak donganki
1. Tuhan jotjot do marsak donganki, Ala na sala pambahenanki,
Hatangku langka nang parulanki, Jora ma au.
3. Nuaeng na ro do au sumomba Ho,Pasahat ngolungki Tuhan tu Ho,
Tuhan lehon ma roha na holong,Urupi au.

BE.690 Hibul rohangku
1. Hibul rohangku tu Tuhan Jesus sude  ngolungku di Tuhan Jesus,
ihuthononku do Tuhan Jesus ndang olo au sumurut be.
2. Sai hutundalhon haportibion,Silang ni Kristus ma hudapothon,
Sai hutundalhon haportibion,Ndang olo au sumurut be.
3. Tung so adong pe na olo dohot,Alai rohangku sai marsihohot,
Tung so adong pe na olo dohot,Ndang olo au sumurut be. 4. Beta ihuthon ma Tuhan Jesus,Ho na dijou do, roham patulus,
beta ihuthon ma Tuhan Jesus,sai unang ho sumurut be.

BE.727 Hupillit asa marparbue
1. Songon on didok Tuhanta Jesus : Ahu do na mamillit hamuAsa lao hamu na marparbue jala mian parbuemuna I,
Hupadiri asa lao marparbue; jala mian parbuemuna i.
Hita na pinillit ni Tuhanta, ingot ma hata ni Tuhan I
Parbuehonna nasa na denggan, na hombar tu patik ni Tuhan I,
Na tarjou do hita paimbaru diri, dibagasan Kristus Tuhanta i.
Tarsolsolli ma nasa dosanta tapauba ma rohanta, tapelehon ma nasa dirinta, baen pelean na mangolu na badia
di Tuhanta na hinalomohon ni Debata.
2. Hita na pinillit ni Tuhanta, taradoti panjouon I,
Paturehon angka na badia, asa tang marhaporseaon I,
Jala monang disude parungkilonnaMagasahon Kristus Tuhanta i.
Tu timbo na pe parbinotoan, tu malona manisia I,
Lam doras pe angka parsaoran, lam soada na mamolati I,
Nang pe tingki tu hatopna mubaubaSai na hot do hata ni Tuhan i.
Pargogoi ma ruas ni Huria dohot rakyat ni bangsonta
Asa tau manjalo pasu-pasu, nang hatop pe parhusoran,
Di sude na partingkian, lam porsea hita tu Debata.


  • IBADAH S.K.M <No Feeder – Input> 

IBADAH SORE

12 NOVEMBER 2017 HKBP Kramat Jati

KJ. 287a
SEKARANG B’RI SYUKUR

1. Sekarang b’ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!

Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat
Yang tak terbilang, t’rus, semula dan tetap.

2. Yang Mahamulia memb’rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.

KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya;
TolonganNya besar seluas dunia!

instrument……

3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.

Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!

KJ. 467
TUHANKU, BILA HATI KAWANKU

1. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.

KJ. 425
BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG

1. Berkumandang suara dari seberang,
“Kirimlah cahyamu!”

Banyak jiwa dalam dosa mengerang,
“Kirimlah cahyamu!”

Kirimlah pelita Injili
menyentak yang terlelap.

Kirimlah pelita Injili
menyentak yang terlelap.

2. Kita t’lah dengar jeritan dari jauh,
“Kirimlah cahyamu!”
Bantuanmu b’rikan,
janganlah jemu, “Kirimlah cahyamu!”

Kirimlah pelita Injili
menyentak yang terlelap.

Kirimlah pelita Injili
menyentak yang terlelap.

KJ. 424
YESUS MENGINGINKAN DAKU

2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika ‘ku bermain.

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

KJ. 429
MASIH BANYAK ORANG BERJALAN

2. Andaikata dulu muridMu tidak sudi bekerja mengabarkan
cinta kasihMu pada dunia bercela, maka Injil yang

Kauberikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang,
Tetap berdosa, bercemar.


KJ. 419
YESUS, PIMPINLAH

1. Yesus, pimpinlah kami s’lamanya:
hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup.
Tuntun umatMu masuk rumahMu.

instrument…..

2. B’rilah kami pun iman yang teguh,
agar jangan ditaklukkan oleh susah dan
keluhan, tapi bertekun ikut jalanMu.

instrument…..

3. Bila ditekan duka dan beban,
bagi kami dan sesama, o, berilah ketabahan
dan tunjukkanlah akhir yang cerah.

instrument…..

4. Aturlah terus langkah umatMu
dan berilah pertolongan di setiap pencobaan,
hingga kami pun masuk rumahMu.

KJ. 422
YESUS BERPESAN

1. Yesus berpesan:
Dalam malam g’lap kamu harus jadi
lilin gemerlap;

anak masing-masing di sekitarnya,
dalam dunia ini bersinarlah!

instrument…..

2. Yesus berpesan:
Bersinarlah t’rang; lilinmu Kulihat
malam dan siang.

Anak masing-masing di sekitarnya,
untuk hormat Tuhan bersinarlah!

instrument…..

3. Yesus berpesan:
Dunia penuh banyak macam dosa,
duka dan keluh;

anak masing-masing di sekitarnya,
untuk sesamamu bersinarlah!

instrument…..