Hkbp Kramatjati Ibadah Minggu 17 July 2016

[huge_it_slider id=”2″]Minggu,17 July 2016
ibadah minggu gereja hkbp kramatdjati

TATA IBADAH & LIRIK LAGU

warna kain panutup Altar : NA RATA/HIJAU


Jom parmingguon ;
A. Parmingguon Manogot : 06:00 B.Batak Toba
B. Parmingguon SKM : 08:00 B.indonesia
C. Parmingguon Siang : 10:00 B.Batak Toba
D. Parmingguon Remaja : 10:00 B.Indonesia – B.Batak Toba
E. Parminnguon Sore : 17:00 B.Indonesia

Tata Acara Ibadah SKM : _
(belum terlampir)

AGENDA ACARA ;

A. Minggu Pagi Masuk Jam 06:00 wib
C. Minggu Siang Masuk Jam 10:00 wib

A. *Evangelium : LUKAS 10;38-42.
B. *Epistel : 1MUSA 18;1-10a.
C. *Patik / Hukum Taurat : I-II.

1. BE. 10;1-3
2. BE. 27;4-5
3. BE.125;3-4
4. BE. 24;6-7
5. BE.342;1-2
6. BE.753:1…dst
7. BE.104:1…dst

Lirik di bawah


Acara Minggu Remaja Jam 10:00 wib
Acara Minggu Sore Masuk Jam 17:00 wib
1. KJ. 3:1-3
2. KJ.403:3-4
3. KJ.305:2-3
4. KJ.432:1-2
5. KJ.416:1+4
6. KJ.440:1..dst
7. KJ.438:1..dst


LIRIK / TEKS LAGU

BE. 10
HUPUJI HUPASANGAP HO BL. 128
1.
Hupuji hupasangap Ho Amang pardenggan basa
Ai jadijadianMu do sude angka na masa
Ditompa Ho do sasude Dagingku ro di tondi pe Pinuji ma goarMu
2.
Saluhut na tinompaMi Naeng sonang di rohaMu
Arian dohot borngin pe Disarihon rohaMu
Nang uhum di gomgomanMi Na tigor na sintong do i Pinuji ma goarMu
3.
Ndang dung tartading bangsoMi Naung pinillitMu jolo
Sai Ho do haporusan ni Sude na ro na olo
Ditogu Ho do sasude Asa tu hangoluan be Pinuji ma goarMu

B.E. No.27
DEBATA DO MANGGOMGOMI BL.86
4.
Lomo ni rohaM o Tuhan Naeng patupaonku do
Parangengku hupadenggan Asa hupasangap ho
Ulos hatigoran i Lehon ma di tondingki
5.
Sai pahehe ma rohangku Sai ajari ma au on
Jala tongos pangapulMu Tu bagasan rohangkon
Baen sombu sadari on Uas ni tondingkinon

B.E No. 125
MARLASNIROHA HITA ON BL. 82
3.
Alai taingot ma huhut Mambaen sangap tongtong
Barita ni Tuhanta i Marhite parangenta i
Di jolo ni donganta i Di atas tano on Di atas tano on
4.
O Jesus, tatap hami on Sai pargogoi sude
Marhitehite TondiMi Pasauthon angka patikMi
Mambaen rarat baritaMi Di nasa jolma pe Di nasa jolma pe
BE. 24
TUHAN DEBATA BL59
6.
Sai pintori be Hami on sude Molo unduk rohanami
Manopoti dosanami Sai pintori be Hami on sude
7.
Sai padungo be Hami on sude Unang loas modom hami
Di bagasan dosanami Sai padungo be Hami on sude
BE No. 342
NGOT MA HO DIJOU SOARA BL. 222
1.
Ngot ma ho dijou soara Ni angka sipaboa mara Sai ngot ma ho Jerusalem
Tonga borngin do ombasna Hamu parbaju na marroha
Sai unang ma hamu pedem.Naeng ro pangoli i Pagalak lampu i
Haleluya Marhobas be Hamu sude Tu hasampuran rea i.
2.
Dung dibege Sion hata Ni angka na marhal hutana
Mamintor las rohana i Ai jonok alealena Pargogo di hasintonganna
Na binsar do bintangna i.O Jesus na burju Sai ro ma Ho tibu Hosianna
Mangihut be Do on sude Tu halalas ni rohaMi.

P-I
BE.753
Dipardalanan Jesus di jolongku
1.
Dipardalanan Jesus dijolongku
Holong ni tanganMi manogu au
Nang di ngoluku Ho do sombaonku
Tung sonang mardalan raphon au.
Huboto do tangkas panoguonMu
Diiringiring Ho do langkangki
Sahat ro di ujung ni pardalanku
Togu ma au jonok tu lambungMi,

instrument musik

2.
Sipata lilu haporseaonhu
Ni lilianan ni portibi on
Alai dung Ho hutatap o Tuhanku
Margogo do au dingolungkon

Huboto ………

instrument musik

3.
Patogu ma Tuhan haporseaonku,
Asa polin tu Ho manghirim au,
Tu surgo I patulus pardalananku,
TondiMi maringan ma di au.

Huboto do ………

instrument musik
P-II
B.E No. 104
BONGOTI MA ROHANGKU BL. 155
1.
Bongoti ma rohangku Inganima au on
O Tondi Debatangku Pasonang rohangkon
Na marhabangsa Ho Raphon Debata Ama
Nang Jesus pe AnakNa Naeng pujionku Ho

instrument musik
2.
Antong pangkilalahon Tu ahu gogoMi
GogoM na paluahon Au sian dosangki
Urasi rohangkon Paias ma tondingku
Ai naeng do oloanku Na nidokMi tongtong

instrument musik
3.
Ndang dung marhatigoran Pardosa au hian
Ndang dung marhasonangan Na mate au hian
Di pandidion i Dibonom Ho dosangku
Tu mudar ni Tuhanku Ias au ala ni

instrument musik
4.
O Tondi Sipodahon Tangiang na sintong
Ho do na tinangihon Ni Ama i tongtong
Ajari ma au on Mandok pangidoanku
Sian sandok rohangku Tangihon hatangkon

instrument musik
5.
Silehon las ni roha Palas ma rohangki
Pahehe au paboa Au niapulanMi
Jotjot ditopot Ho Angka na marsitaonon
Silehon hasonangan Tu na tungki do Ho

instrument musik
6.
Usehon tu rohangku Holong ni rohaMi
Padenggan ma hatangku Tu dongan sasude
Asi rohaM padao Ma bada halatean
Patimbul hadamean Na roa i palao

instrument musik
7.
Baen gok haporseaon Ma rohanami be
PanumpakMi gandahon Tu artanami pe
Pabali tondi i Na olo manundati
Na olo mangarsahi RohaM na denggan i

instrument musik
8.
Pagirgir rohanami Mangalo dosa i
Tambai ma gogonami Di pangunjunan i
Dongani hami on Mangalo musunami
Sai unang olo hami Saor tu portibi on

instrument musik
9.
Baen pangalahonami Hombar tu rohanami
Dung i di ajalnami Di hamatean i
Padao jorbutna i Palas ma rohanami
Tumopot jambarnami Di harajaonMi


IBADAH SORE BAHASA INDONESIA
KJ.3 KAMI PUJI DENGAN RIANG
1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar;
Bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b’ri sinarMu menyerap.

2. Kau memb’ri, Kau mengampuni, kau limpahkan rahmatMu
Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu
Agar kami menyayangi, meneladan kasihMu.

INSTRUMENT

3. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinarMu.
Para malak, tata surya naikkan puji bagiMu
Padang, hutan dan samud’ra, bukit, gunung dan lembah,
Margasatwa bergembira ‘ngajak kami pun serta.

KJ. 403
HUJAN BERKAT ‘KAN TERCURAH
3. Hujan berkat ‘kan tercurah. Kini kami berseru,
“B’rilah dengan limpah ruah, agar genap sabdaMu!”
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!

4. Hujan berkat ‘kan tercurah; kami menantikannya.
Hati kami telah buka, Yesus, Kauisi seg’ra!
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!

KJ. 305 ‘KU MENGASIHI YESUS, TUHANKU
2. ‘Ku mengasihi Yesus, Penebus: olehNya taurat tak mengutuk lagi;
lunaslah sudah utang yang ditagih; dosa dihapus darah Yang Kudus.

3. ‘Ku mengasihi Yesus s’lamanya: Sabda dan RohNya menyucikan daku;
aib dosaku sudah Ia basuh; ‘ku dibarui turut citraNya.
KJ. 432
JIKA PADAKU DITANYAKAN
1.
Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan pada dunia
yang penuh penderitaan, ‘kan kusampaikan kabar baik pada
orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan;
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat sudah tiba. K’rajaan Allah penuh
kurnia itu berita bagi isi dunia.
2.
Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia
yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi
juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus, PuteraNya. K’rajaan Allah
penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.

KJ. 416 TERSEMBUNYI UJUNG JALAN
1.
Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
‘ku dibimbing tangan Tuhan ke neg’ri yang tak ‘ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, pa juga maksudMu, tak bersangsi atau
Takut, beriman tetap teguh.
4.
Dengan bapa aku maju dalam malam yang kelam
ke neg’ri yang tak kutahu dengan mata terpejam…
P-I

KJ. 440
DI BADAI TOPAN DUNIA
1. Di badai topan dunia Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta, Tuhanlah Perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

INSTRUMENT MUSIK

2. Baik siang maupun malam g’lap, Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

3. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah Perlindunganmu;
padaNya kau tetap tent’ram, Tuhanlah Perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

4. Ya Gunung Batu yang tetap, Engkaulah Perlindunganku;
di tiap waktu dan tempat Engkaulah Perlindunganku!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

 

P-II

KJ. 438
APAPUN JUGA MENIMPAMU
1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

INSTRUMENT-MUSIK

2. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

3. DipeliharaNya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkanNya doamu; Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

4. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

(UNTUK AYAT KITAB MOHON BAWA BIBEL / ALKITAB )

cropped-info-layanan-hkbpkrjati.jpg

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.