Kramat Jati

Minggu Adven II 2018 Pagi Siang

Minggu ADVEN II Tahun 2018

Topik Minggu : ” Manomu nomu Tuhan i marhite Parange na denggan
/ Menyambut Tuhan dengan Hidup baik ”

Minggu, 09/Des/2018

EP : Malaeki 3 : 1 – 5
EV : I Petrus 2 : 11 – 12

I TESALONIKA 5 : 8

5:8 Alai anggo hita na sian arian, marroha na torang ma hita,
tasolukkon ma haporseaon dohot haholongon songon baju partahanan
jala tajujung ma pangkirimon ni roha di haluaon!

5:8 Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang,
baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan

Maleaki 3 : 1 – 5

3:1 Ida ma, * suruanku ma suruanku, asa dipadiri dalan di jolongku.
Dung i tompu ma ro tumopot jorona Tuhan,
na niluluanmuna dohot suruan ni parpadanan na hinalungunhonmuna.
Ida ma, na ro ma ibana, ninna Jahowa Zebaot.

3:2 Alai tung ise ma manahan di ari harorona i?
Jala tung ise ma manahan jongjong, molo dipataridahon ibana dirina? *
Ai songon api na panopa do ibana,
jala songon * sabun ni panunsi.

3:3 Jadi hundul ma ibana hira sipangalala dohot sipapita perak,
asa papitaonna * halak Lepi, jala lalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak,
asa gabe siboan * pelean sipanganon nasida tu Jahowa di bagasan hatigoran.

3:4 Jadi tarbahen Jahowa ma mangkalomohon pelean sipanganon binahen ni Juda dohot Jerusalem,
songon uju di angka taon mulamula.

3:5 Jadi jumonok ma ahu tu hamu laho manguhum,
gabe sitindangi na doras dompak halak parsibalik mata dohot dompak halak pangalangkup
dohot dompak halak sitolon na tutu dohot dompak *
halak pangarupa umpogo upa ni halak sipangan gaji dohot dompak halak
na paeleng uhum tu na mabalu dohot na tading di lampin ro di halak na buro,
ia ahu ndang dihabiari, ninna Jahowa Zebaot.

3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku!
Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya!
Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya,
Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri?
Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.

3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak;
dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.

3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN
seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.

3:5 Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera
menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah
dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan,
janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing,
dengan tidak takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam.

I Petrus 2 Ayat 11 – 12

2:11 Ale angka haholongan, huapoi ma hamu songon angka paisolat jala halak dagang:
Orom hamu ma angka hisaphisap ni roha sibuk,
na maralo dompak partondion!

2:12 Marparange na denggan ma hamu di tongatonga ni angka parbegu, asa,
ia adong na pahatahatahon hamu songon angka parjahat,
gabe dipasangap nasida Debata di ari panuluhan i,
dung diida denggan ni ulaonmuna.

2:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu,
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri
dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.

2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka

PARMINGGUON GEREJA HKBP KRAMAT JATI
RESSORT HKBP KRAMAT JATI
ADVEN II

MASUK PARMINGGUON ;
Manogot : 06.00 wib
SKM :
Arian : 10.15 wib
Remaja : 10:15 wib
Botari : 17:00 wib

Buku Ende Huria No. 40
LAS SITUTU ROHANGKU
BL. 153

1. Las be ma rohamuna
Na tigor roha i
Naung ro do Rajamuna
Mamboan tua i

Ndang marpanggortap i
Anggo di haroroNa
Alai tuk do gogoNa
Padaohon jea i

2. Ndang dilului rohana
Dison sonangna i

Di surgo habangsaNa
HarajaonNa i
Ai naeng buni dope

Di tano on sangapNa
Dung tulus pe sangkapNa
Patar ma i sude

instrument – musik…..

3. Hamuna angka raja
Oloi ma Raja on

Ai hangoluanmuna
Do dipatupa on
Ai molo tois hamu

Manjua di hataNa
Sai talu do rimasNa
Mangago tu hamu

Buku Ende Huria No.352.
BEHA MA PANJALONGKU
BL. 156

4. Tibu ma ro Ibana
Ipe sai dungo ma
Naung ro lumbalumbana
Ipe tangihon ma

Di buha siang ari
Lao ma na holom i
Dung i satongkin nari
Tiur ma sasude

5. Hamu na holong roha
Dihuta Sion i
Sai tomu Rajamuna
Marlasniroha be

Ai ari las ni roha
Ma jumpang di hamu
Hamu na niorona
Parsanggulanna do.

Buku Ende Huria No. 684
Lea situtu

1. Lea situtu do au alani dosangki,
Loja jala sorat au, ponjot pingkiranki.

Debata parholong I umbege angguk i.
Ala ni holongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
alani HolongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
Ala ni holongNa I malua au

2. Naso hatudosan do, holong ni Tuhanki
Parhatopotonku do denggan basaNa I,

Sai naradotanku do pinatikkonNa I,
Alani HolongNa I malua au,
HolongNa I ………

HolongNa I, holongNa I,
alani HolongNa I malua au.

HolongNa I, holongNa I,
Ala ni holongNa I malua au

Buku Ende Huria No.435. BL. 294. :
Marolopolop tondingki.

1. Marolopolop tondingki
ai naung ditobus Jesus i.
Hamu sude, bege ma i,
sai las rohangku mandok i

Sonang ni tingki i,
Dung jumpang Jesus Tuhanki.

Tondi na mangajari au,
tarbaen marlas ni roha au.

Sonang ni tingki i,
dung jumpang Jesus Tuhanki.

Buku Ende Huria No. 43
PADIRI ROHAMUNA
BL. 154

1. Padiri rohamuna
Hamu parroha i
Naung ro do tuamu na
Pasaehon dosa i

Ro sian ginjang do
Maningkir sidangolon
Ni nasa hajolmaon
Naeng buatonNa do

3. Parroha haserepon
Naeng topotonNa do
Parroha hajungkaton
Sai oloonNa do

Parroha na ture
Na unduk di hataNa

Na olo toguonNa
Ditopot Jesus i.

Buku Ende Huria No. 541.
B.Logu.373 :
Na mulak Jesus i.

1. Na mulak Jesus i di dihasangapon i.
Mangalap nabadia i tu hasonangan i.

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

2. So tung na tading au di haroroNa i,
So tung ditiop rohangkon na olo sega i!
Hu tundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

3. Nang arta, sangap i, tu aha ringkot i?
Na tinggal do sudena I di hamagoan i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

4. Ias ma rohangki dibaen mudarNa i.
So tung haroroNa i ramun sambing ma i!
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

5. Tinggil ma pinggolhi di soaraNa i,
So tung so begeonku i di haroroanNa i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

6. Hugolom mudar ni Tuhanku Jesus i.
Ai i do haporusanki di haroroanNa i.
Hutundalhon ma…

Hutundalhon ma, na dipudingki.
Jesus ma haposanki di haroroNa i.

Buku Ende Huria No. 691
Hupasahat ma tu Jesus

1. Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki,

Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

2. Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa I,

Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

3. Nang pamereng ni matangku, mandompakkon Jesus,

Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

4. Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki,

Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki.
Hupasahat ma ………

instrument….

5. Tarhalomong do rohangku dipandok ni Tuhanku,

Ale-ale ni Tuhanku, au di goar Jesus i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….

6. Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi,

Pujionku ma goarMu, salelengna i.
Hupasahat ma ………

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna diringki,

Hupasahat ma tu Jesus
saluhutna ngolungki.

instrument….



IBADAH SORE 09 DES 2018 >> KLIK TINJAU ACARA

Posted in Advent, Kebaktian Minggu

Minggu Adven II 2018 Sore

Minggu ADVEN II Tahun 2018
Gereja HKBP Kramatjati

Topik Minggu : ” Manomu nomu Tuhan i marhite Parange na denggan
/ Menyambut Tuhan dengan Hidup baik ”

Minggu, 09/Des/2018

EP : Malaeki 3 : 1 – 5
EV : I Petrus 2 : 11 – 12

I TESALONIKA 5 : 8

5:8 Alai anggo hita na sian arian, marroha na torang ma hita,
tasolukkon ma haporseaon dohot haholongon songon baju partahanan
jala tajujung ma pangkirimon ni roha di haluaon!

5:8 Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang,
baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan

Maleaki 3 : 1 – 5

3:1 Ida ma, * suruanku ma suruanku, asa dipadiri dalan di jolongku.
Dung i tompu ma ro tumopot jorona Tuhan,
na niluluanmuna dohot suruan ni parpadanan na hinalungunhonmuna.
Ida ma, na ro ma ibana, ninna Jahowa Zebaot.

3:2 Alai tung ise ma manahan di ari harorona i?
Jala tung ise ma manahan jongjong, molo dipataridahon ibana dirina? *
Ai songon api na panopa do ibana,
jala songon * sabun ni panunsi.

3:3 Jadi hundul ma ibana hira sipangalala dohot sipapita perak,
asa papitaonna * halak Lepi, jala lalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak,
asa gabe siboan * pelean sipanganon nasida tu Jahowa di bagasan hatigoran.

3:4 Jadi tarbahen Jahowa ma mangkalomohon pelean sipanganon binahen ni Juda dohot Jerusalem,
songon uju di angka taon mulamula.

3:5 Jadi jumonok ma ahu tu hamu laho manguhum,
gabe sitindangi na doras dompak halak parsibalik mata dohot dompak halak pangalangkup
dohot dompak halak sitolon na tutu dohot dompak *
halak pangarupa umpogo upa ni halak sipangan gaji dohot dompak halak
na paeleng uhum tu na mabalu dohot na tading di lampin ro di halak na buro,
ia ahu ndang dihabiari, ninna Jahowa Zebaot.

3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku!
Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya!
Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya,
Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri?
Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.

3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak;
dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.

3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN
seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.

3:5 Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera
menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah
dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan,
janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing,
dengan tidak takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam.

I Petrus 2 Ayat 11 – 12

2:11 Ale angka haholongan, huapoi ma hamu songon angka paisolat jala halak dagang:
Orom hamu ma angka hisaphisap ni roha sibuk,
na maralo dompak partondion!

2:12 Marparange na denggan ma hamu di tongatonga ni angka parbegu, asa,
ia adong na pahatahatahon hamu songon angka parjahat,
gabe dipasangap nasida Debata di ari panuluhan i,
dung diida denggan ni ulaonmuna.

2:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu,
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri
dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.

2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka

PARMINGGUON GEREJA HKBP KRAMAT JATI
RESSORT HKBP KRAMAT JATI
ADVEN II

KJ. No. 85
KUSONGSONG BAGAIMANA

1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!

Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya kuyakini tujuan janjiMu.

2. Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu;
‘ku ikut mengelukan Dikau di hatiku.

Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah!
PadaMulah kiranya hambaMu berserah.

3. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku
di kala ‘ku di jurang sengsara kemelut.

Kau datang, Jurus’lamat dengan sejahtera:
Keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah.

KJ. No. 277
TUHANKU SEG’RA ‘KAN KEMBALI

1. Tuhanku seg’ra ‘kan kembali ke dunia.
Tak satu pun tahu
akan waktu tibaNya:
di pagi cerlang pada saat buana
ditinggalkan sang malam pekat.

Masih lamakah, Tuhanku?
UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang.
Haleluya!
Amin. Haleluya! Amin.

2. Dan mungki datangNya
‘kan di tengah hari dan mungkin
di saat menurun mentari, di malam gelap, waktu
orang tak nyana Kristus datang ke dunia.

Masih lamakah, Tuhanku?
UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang.
Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.

BN No. 648
MULIAKANLAH ALLAH BAPA
Sangap Di Debata Ama
(BL No. 648)
Bes = Do 4/4

1 Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah PutraNya
Muliakanlah Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa
Haleluya, Haleluya, Ketiganya Yang Esa

2 Muliakan Raja Kasih, Jurus’lamat manusia
Kini kita ahli waris dalam kerajaanNya
Haleluya, Haleluya, Jurus’lamat manusia

KJ. No. 395
BETAPA INDAH HARINYA

1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus.

Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus.

Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.


KJ. No. 87
GAPURAMU LAPANGKANLAH

1. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan
Jurus’lamat dunia;

Sejahtera dibawahNya. Dengan meriah nyanyilah,
“Terpuji Penebus,
Gembala yang kudus.”

2. Benar dan adil hukumNya, dan rahmat lambang kuasaNya!
MahkotaNya kekal kudus,
keretaNya lemah lembut.

Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah,
“Terpuji Penebus,
Penolong yang kudus.”

BN No. 541 DENGAN KUASANYA
Na Mulak Jesus I (BL No. 373)
Es = Do 3/4

1 Dengan kuasaNya, Yesus datang kelak
Membawa orang beriman ke Surga yang baka

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

2 Jangan ‘ku tertinggal di kedatanganMu
Bila kuasa yang fana mengikat diriku

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

3 Kuasa, harta pun apakah gunanya
Semua akan tinggallah di dunia yang fana

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

4 Hatiku pun kudus dibasuh darahNya
Jangan di hari Tuhanku, hidupku bercela

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

5 Akan ‘ku dengarkan Tuhan memanggilku
Jangan sampai ‘ku terlena di hari Tuhanku

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

6 DarahNya yang kudus tetap peganganku
Menjadi perlindunganku di hari Tuhanku

Refrein:
‘Ku tinggalkanlah kuasa yang fana
Yesuslah harapanku di hari Tuhanku

instrument…

KJ. No. 363
BAGI YESUS KUSERAHKAN

1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku
seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.

Bagi Yesus semuanya,
pun waktuku milikNya. Bagi Yesus semuanya, pun
waktuku milikNya.

instrument…..

2. Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya;
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!

Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!

instrument…..

3. Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;
pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku.

Bagi Yesus semuanya,
Dia Jurus’lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku.

instrument…..

4. O, betapa mengagumkan!
Maharaja semesta mau memanggilku
sahabat; aku dilindungiNya!

Bagi Yesus semuanya aku
dilindungiNya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungiNya!

instrument…..


MINGGU IBADAH PAGI 09 DES 2018 > CLIK LIHAT

Posted in Advent, Kebaktian Minggu, natal1 Komentar pada Minggu Adven II 2018 Sore

Minggu 3 Des 2017

@2017

 

H.K.B.P Kramat Jati

MINGGU, 03 DESEMBER 2017
TOPIK : NA RO DO JAHOWA SONGON AMA

BE.590
Advent

1. Advent I do di tingki on
Marsaringar di tano on.
Ingkon rade oroan I
Managam Sipalua i

Advent, Advent,
na ro ma Tuhan I,
antong tagam ma.

2. Advent, gok olop-olop do
di langit ni parlangitan ni.
Mandok na ro ma Tuhan I
manopot huriaNa i.

Advent, Advent,
na ro ma Tuhan I,
antong tagam ma.

—instrument—

4. Advent, advent, advent,
advent martua do oroanNa i.
Na bisuk na marroha I,
marulos hatigoran I

Advent, Advent,
na ro ma Tuhan I,
antong tagam ma.

B.E No. 39
BEHA MA PAJALONGKU
BL. 156

1. Beha ma panjalongku
Di Ho O Tuhanki ?
Beha ma panomungku
Di Ho o Rajangki ?

Sondangi ma rohangku
na holom na bodo
Ai naeng patupaonku
Las ni rohaM di Ho

B.E No. 43
PADIRI ROHAMUNA
BL. 154

1. Padiri rohamuna
Hamu parroha i
Naung ro do tuamu na
Pasaehon dosa i

Ro sian ginjang do
Maningkir sidangolon
Ni nasa hajolmaon
Naeng buatonNa do

4. Asi rohaM Tuhanku
Parade ma au on
Manjangkon tu rohangku
Ho hatuaonkon

Bongoti rohangkon
Disi ma Ho maringan
Sai Ho ma ale Tuhan
Nampuna au tongtong

Markus 13 : 24 – 37

13:24 Alai di angka ari i, dung salpu haporsuhon ondeng, mangkolom ma mata ni ari jala ndang marsinondang be bulan i.
13:25 Mardabuan ma angka bintang sian langit i jala humuntal ma angka hagogoon ni parlangitan.

13:26 Jadi idaonnasida ma Anak ni jolma i ro marhitehon ombun, mantat hagogoon dohot hasangapon godang.
13:27 Laos disi ma suruonna angka pardisurgo papunguhon angka na pinillitna i sian desa na ualu i, sian suhi ni tano sahat ro di suhi ni langit.

13:28 Alai sian hau ara i ma guruhon hamu tudosanna. Ia dung martunasi punsuna jala rungkar bulungna, botoonmuna ma, naung jonok partaonan las.
13:29 Suang le songon i, jumpa diida hamu masa angka ondeng, botoonmuna ma, naung jonok hasosonggopna.

13:30 Situtu do hatangkon tu hamu: Na so tupa salpu bangso on, so jolo songgop sasudena i.
13:31 Salpu pe sogot langit dohot tano on; anggo angka hatangki, ndang na olo salpu!

13:32 Alai anggo arina dohot sadiharina, ndang adong na umbotosa, nang surusuruan na di banua ginjang, nang Anak i pe; nda holan Ama i!
13:33 Tagam ma hamu; dungo ma hamu, ai ndang diboto hamu, manang sadihari tingkina i!

13:34 Umpamana: Songon halak na marhutasada na manadingkon jabuna, disagihon do huaso tu angka naposona, tu ganup siulaonna be, jala sijaga pintu i didokkon marjaga.
13:35 Antong, dungo ma hamu, ai ndang diboto hamu, manang sadihari ro tuan nampuna bagas i, manang di bot ni ari, manang di na tonga borngin, manang di na martahuak manuk, manang di torang ni ari i.

13:36 So tung jumpangsa hamu modom, di na ro Ibana tompu !
13:37 Ai tu saluhutna hamu do hatangkon: Dungo ma hamu !

BE. 45
HOSIANNA ANAK NI
BL. 73.

2. Hosianna ro ma Ho,
tu bagasan rohanami,

Na manomunomu Ho,
ale Jesus Tuhannami.

Las do rohanami i,
molo bongot Ho tusi.

BE.593
Na hinirim na sai laon

1. Na hinirim na sai laon
Jesus Kristus ro ma Ho,
Sian dosa hatahuton
sai palua hami on.

Ho do gogo si haposan,
panghirimon nami I
Angka bangso saluhutna
paima bagabagaMi.

2. Ro ma Ho palua hami,
bangso na pinillitMi
Ro ma Ho Rajai ma hami,
saleleng-lelengnai.

Sai tumpahi hami monang,
marhitehite tondiM
Boan hami tu na sonang,
ala ni panghophopMi.

BE.544
Molo ro panjou ni Tuhan.
Logu.419

1. Molo ro panjou ni Tuhan,
molo salpu tingki on,

Molo binsar bintang sipaias i,
Jala sahat ma tu ginjang
angka na tinobus i,

Dohot au dibaen
Tuhanta lao tusi.
Molo jouon ni Tuhanta
angka goar di pustaha,

dibaen asi ni rohana,
alusanku
O Tuhanku, au dison.

—instrument—

2. Molo dapot tingki,
hehe angka na tinobus i,

Idaon nasida
Tuhan Jesus I.
Di pangkuling ni sarune
lao manomu Tuhan i.

Dohot au dibaen
Tuhanta lao tusi.
Molo jouon ni Tuhanta
angka goar di pustaha,

dibaen asi ni rohana,
alusanku
O Tuhanku, au dison.

—instrument—

3. Dibaen i, o, ale dongan,
ringgas be ma hita on,

Pararathon harajaonNa
i tongtong.
Ai dung salpu tingki on,
na masuk be tu surgo i.

Dohot au dibaen
Tuhanta lao tusi.
Molo jouon ni Tuhanta
angka goar di pustaha,

dibaen asi ni rohana,
alusanku
O Tuhanku, au dison.

—instrument—

KOTBAH
Jesaya 64 : 1 – 8

64:1 Aut ni haru diribahi ho angka langit i jala tuat ho, asa malala angka dolok maradophon ho! Songon pangalammauashon ni api di arsam, jala panggurguri ni api di aek laho pabotohon goarmu tu angka alom, asa angka hitir angka bangso parbegu maradophon ho.
64:2 Mida halongangan angka na binahenmi, angka na so hinirimhirim ni rohanami tuat ho gabe malala angka dolok maradophon ho.

64:3 Na so dung binege ni halak sian na robi, manang tarbortik, manang diida mata adong Debata, dungkon ni ho, na mambahen halongangan tu angka na marhaposan di ibana.
64:4 Ditomutomu ho do halak na hilas roha mambahen hatigoran, angka na paingotingot ho di angka dalanmu. Ida ma, nunga tutu tarrimas ho ala na mardosa hami, jala mansai leleng hami di bagasan angka dosa i; alai aut ni dipalua hami nian anggo nuaeng!

64:5 Jala doshon halak na ramun do hami sude, jala songon ulos na marsapu darodaro sude hatigorannami. Dibahen i malos do hami sude songon bulung, jala diluahon hajahatonnami do hami songon na niluahon ni alogo.
64:6 Jala ndang adong nanggo sahalak na pajoujou goarmu, manang hehe marsitiopan tu ho, ala ni nunga ditabunihon ho bohim maradophon hami, jala malampot ateatenami ala ni hajahatonnami.

64:7 Alai nuaeng ale Jahowa. Ho do amanami! Tano do ianggo hami, jala ho do sitompa hami, jala jadijadian ni tanganmu do hami sudena.
64:8 Sai unang ma marimashu ho, ale Jahowa, jala unang tongtong paingotingot hajahatonnami ! Ua ida jala tatap hami, ai bangsom do hami sude !

BE.536
Ditangihon Tuhan i.
Logu.412

1. Ditangihon Tuhan I
Hatani tangiang i,
Tung na pos do rohangki.
Puji Tuhan I

—instrument—

2. Dipasut hataNa i,
nasa bagabaga i,
Ndang boi ganggu rohangki.
Puji Tuhan I

—instrument—

3. Tung na hot do hata i
doshon batu mamak i,
I do pos ni rohangki.
Puji Tuhan I

—instrument—

4. Tiba mulak Tuhan I,
ndang binoto tingki i,
Sai rade ma rohangki.
Puji Tuhan I

—instrument—

Posted in Advent, Baptis, Buku Acara, Kebaktian MingguTagged , , , , , ,

Advent 1 November 27 2016 hkbp kramatjati

hkbp kramat jati

‘Advent 1 November 27 2016 hkbp kramatjati’

Manghuling organ angonangon. BE. 593

 1. Joujou tu Parsaoran: (L: Liturgis; H: Huria)

L:    Hamu dongan sahaporseaon di bagasan Jesus Kristus! Sadarion sahat ma hita tu Taon Baru parhuriaon. Tama do pasahatonta pamujion dohot mauliate ni rohanta tu Debata, ala ni pangaramaotionNa di bagasan taon parhuriaon naung salpu i.

H:   Tapuji ma Tuhanta naung patolhashon hita tu bagasan Taon Baru Parhuriaon on.

L:    Laos di bagasan Minggu on ma hita sahat tu Advent na parjolo, ima di na manomunomu di parningotan di hatutubu ni Tuhan Jesus dohot na maimaimahon haroro ni Kristus na paduahalihon.

 

H:   Tapuji ma Tuhanta naung patolhashon hita tu Minggu Advent on.

 

L:    Ida ma, nunga ro hatuaonmi. Ida ma, ihut tu Ibana do upa silehononNa, jala pamalosonna di joloNa.

 

H:   Ho do ale Jahowa dihalungunhon rohangku, ale Debatangku, marhaposan tu Ho do ahu.

 

L:    Endehon hamu ma Debata, puji hamu ma GoarNa, palendes hamu ma dalan di Ibana.

 

H:   Ho do ale Jahowa dihalungunhon rohangku, ale Debatangku, marhaposan tu Ho do ahu.

 

L:    Marolopolop jala marlasniroha ma hita manomunomu Raja hamuliaon i. (Pagalak Lilin huhut mandok) Hupagalak ma lilin on songon partanda haradeon ni rohanta managam haroro ni Raja hamaulion i na mamboan hatiuron tu portibion, tahobasi ma rohanta marsaor tumangihon HataNa, ro be ma hita mardongan las ni roha mamuji Ibana. Marende ma hita!

 

 1. Marende BE. 44:1–3 “O Tondi Porbadia i, bongoti”   206

Hamuna na porsea i, sai tomu Tuhan Jesus i.

Pahehe rohamuna. Jonok do ari pesta i, saluhut huriaNa i

Ima hatutubuNa. Ipe hehe, ma hamuna, baen pantunna

Lao manjangkon, na manopot hajolmaon

 

Marlas ni roha situtu, saluhut halak na burju

Lao mangihuthon Jesus. Ipe pataridahon ma

Las ni roham di Debata, sangkapNa ma patulus

Puji, puji, Jesus Kristus na manobus tondimuna

Sian hamagoanmuna

—–musik—–                 (jongjong)

Sigati rohamuna be, sai tanda dosa mu sude

Paringkot rohamuna. Manjangkon Sipalua i

Na tuat sian surgo i, manggarar utangmuna

Tanda, hata, hangoluan na binoan ni Tuhanta

Na pasae sude dosanta

 

 1. Votum – Introitus – Tangiang

L :       Marhitehite goar ni Debata Ama, dohot goar ni AnakNa Tuhan Jesus Kristus dohot goar ni Tondi Parbadia na tumompa langit dohot tano on.

 

L+H: Amen.            

 

L :       Ho do ale Jahowa dihalungunhon rohangku. Ale Debatangku, marhaposan tu Ho do ahu, sai unang paila ahu, asa unang marsuraksurak angka musungku mida ahu.

 

H :      Ndang tahe tagamon tarurak manang ise sian angka na manghaposi Ho, ale Jahowa, sai pabotohon ma tu ahu angka dalanMu, jala ajarhon tu ahu angka bogasMu.

 

L:                    Sadarion ma ro Tuhan i, manopot joroNa, beta, tasomba ma Ibana.

 

H        :           Marolopolop ma ho jala marlas ni roha, ale boru Sion.

L :       Ai ida ma, na ro ma Ahu maringanan di tongatongami, ninna Jahowa. Haleluya!

 

H        :           (Mangendehon) Haleluya, Haleluya, Haleluya

 

L:        Martangiang ma hita! Ale Tuhan Debata, Pargogo na so hatudosan, na tumompa langit dohot tano, hinorhon ni asi ni rohaM do umbahen sahat hami tu taon Huria na imbaru on. Lehon ma tu HuriaM TondiM na badia i dohot hamaloon sian Ho, asa lam rarat jala ganda harajaonMu di tongatonga ni hami on. Sai lehon ma hiras ni roha tu naposoM mangkatahon HataM, asa lam denggan HuriaM marhite sian i. Pargogoi ma hami mangoloi Ho di bagasan haporseaon na tongtong, asa manahan hami sahat ro di ujungna marhitehite AnakMu Jesus Kristus Tuhannami. Amen

(Hundul)

 1. Marende 590 : 1+2    “Advent“       

Advent ido di tingki on, na marsaringar di taon on

Ingkon rade oroan i, managam Sipalua i

Advent, Advent, na ro ma Tuhan i

Antong tagam ma.

 

Advent, gok olopolop do, di parlangitan i

Mandok na ro ma Tuhan i, manopot huriaNa i

Advent, Advent, na ro ma Tuhan i

Antong tagam ma.

 

 1. Patik :

L:          Tangihon hamu ma patik ni Debata di Minggu sadari on, ima na tarsurat di Pilippi 1 : 27-28, songonon ma didok disi:  Asal tu barita na uli ni Kristus ma pahombar hamu parsaoranmuna, asa huida di hamu, di na ro i ahu, manang hubege taringot tu hamu, tagan padaodao dope, paboa na hot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni tondi jala rap marungkil, marsada ni roha mangkaporseai barita na uli.Tung unang ma olo hamu pambibiaran ni angka alo di agia aha pe; tanda ni hamagoanna ma i di nasida, alai di hamu tanda ni haluaon do, jala sian Debata do i.

L:  Antong, rap mangido gogo ma hita sian Tuhan Debata.

 L+H: Ale Tuhan Debata sai pargogoi ma hami mangulahon na hombar tu patikMi. Amen.

 

 1. Marende BE. 39 : 6 + 8 “Beha ma panjalongku”        156                                                

Hamu na holso roha, binaen ni dosa i

Tangihon boaboa na sian surgo i

Naung ro do Sipalua disuru Ama i

Pasonang rohamuna, mamboan dame i

—–jongjong—-

Ro do Ibana sogot di ari uhum i

Ingkon di si tarsonggot pardosa na tois i

Alai na holong roha, marlas ni roha do

Di si ma dohononna pinuji Ho na ro

 

 1. Manopoti Dosa

L:          Hamuna angka dongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus! Di bagasan unduk dohot serep ni roha tatopoti ma dosanta, martangiang ma hita:

 

              Ale Jahowa Debata nami, na badia. Asi ni rohaM do na sai tongtong mandongani huhut mangaramoti hami. Alai jotjot do tondinami tarela tu angka parulaon na so tama di adopanMu. Sai holan hasonangan nami sambing do hulului hami. Mansai jotjot dope hami tarela tu portibi on.

 

H:         Gok dosa do pardalanan ni ngolu nami tartait tu dosa dohot tu hamagoan. Tung lea situtu do hami di adopanMu marhite angka pambahenan nami i.

 

L:          Gabe rumar do hubaen hami ngolu nami naung pinaluaMi. Holan tu asi ni rohaM nama hami ro jala mangido hasesaan ni angka dosanami i.

 

H:       (Mangendehon) BE. 683:1  “Di adopanMu Jesus”  BL.683                     

              Di adopanMu Jesus, lea tutu do diringkon

              Dibaen godang ni dosangkon, di adopanMu Jesus

 

L:          Ale Tuhan di bagasan ngolu nami on, mansai jotjot do hami manguhumi, manghosomi, mangaleai. Gabe maol dapot dame na sian Ho i di ngolunami.

 

H:         Sai tubu dope di hami na mabahen hansit roha ni dongan, ndang marpambahenan, jala ndang huula hami na hinalomohon ni rohaM. Hata nang pambahenan nami jojot mambahen hansit roha ni dongan nami.

 

L:          Hurang dope pangargahonon nami di angka dongan jolma, gabe dao ma ngolu nami di bagasan ngolu na masihaholongan songon na pinangido mi sian hami.

 

H:         Ale Tuhannami, parasi roha na sintong do Ho. Gok do asi ni rohaM saleleng ni lelengna. Asi ma rohaM di hami na lea on.

 

L:          Sai unang paingotingot be dosa dohot hajahatonnami. Jotjot do hami mardosa maradophon Ho jala hulaosi hami patikMu. Lehon ma asi ni rohaM maradophon hami jala urupi ma hami. O Tuhan mual ni hatuaonnami, salpuhon ma sude angka pangalaosion nami, marhitehite anak haholongan ni roham Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen

 

(Tangiang na hohom, manghuling organ nanget: BE. 683)

 

L:          Bagabaga ni Debata, taringot tu hasesaan ni dosanta: Songon on do panghaholongi ni Debata di portibi on, pola do AnakNa na sasada i dilehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangoluan na saleleng ni lelengna di ibana.

Hasangapon ma di Debata na di ginjang! Amen

(Hundul)

 

 1. Marende BE. 42 : 3 – 4 “Hamu sude, naung tinoruan”   216

Na ro ma Rajami, sai jangkon; Ibana tu roham ale

hasangaponNa ditadingkon, mambuat dangolmi tahe

Antong sai tiop ma tanganNa, paboa na nirajaanNa

Huhut niramotanNa ho. Mangmanghon ma burjum, paboa

Tundalhononmu do na roa, lao mangoloi Rajam naung ro

 

Gok situtu hamoraonmu di Jesus Kristus Tuhanmi;

Tangkas ma i naeng etongonmu, gotaphon sian rohami

Luhut na olo mago sogot, ai ingkon gabe parsidohot

Ho tu banuaginjang i. Saonari do halehetanna,

Na jumpang ho hadenggananna; Sai jangkon Jesus Tuhanmi

 

 1. Epistel :

L:         Tabege ma Hata ni Debata turpuk ni ari Minggu on  i ma tarsurat di Mateus 24: 36 – 44, tajaha ma marsorinsorin:

Alai anggo arina dohot sadiharina, ndang adong na umbotosa, nang surusuruan na di banua ginjang, nang Anak i; nda holan Ama i!

 

    H:       Alai songon uju di ngolu ni si Noak i, songon i do sogot haroro ni Anak ni jolma i!

L:        Ai tagan so ro aek na sumar i, marmangani nasida jala minumminum, mangoli dohot pabolihonsa, paima dapot ari habobongot ni si Noak tubagasan parau i.

 

    H:       Laos so mamoto nasida, paima ro aek na sumar i mangaupi nasida saluhutna. Suman tusi do sogot haroro ni Anak ni jolma i!

 

L:        Rap ma disi dua halak di ladang; na sada do dijangkon, na sada dibolongkon.

 

H:        Rap ma disi dua panduda; na sada do dijangkon, na sada dibolongkon.

 

L:         Onpe, dungo ma hamu; ai ndang diboto hamu ari haroro ni Tuhanmuna!

 

    H:       Alai ingot hamu ma on: Aut na diboto na mora i tingki haroro ni panangko, ndang tagamon so dungo ibana, asa unang disursari ugasanna na di bagasna i.

 

L:        Dibahen i sai tagam ma hamu, ai na ro ma Anak ni jolma i di na so pangkirimon ni rohamu!

I ma sahatna, Martua do angka na tumangihon Hata ni Debata jala naumpeopsa.

L+H:     Amen.

 

 1. Marende BE. 45 : 5 + 7 “Hosianna Anak ni” 73                                 

Hosianna, saut ma baen bagabaga ni Jahowa

Nang buni dope nuaeng hasangaponMi di jolma

Angka na porsea i do mananda gogoMi

 

——-Musik——  (Jongjong)

 

Hosiana Anak ni  Debata na gabe jolma

Topot ma HuriaMi,  asa sai tongtong martua                  

Sangap ma di GoarMi salelenglelengnai

 

 1. Manghatindanghon Haporseaon

L:            Dibagasan sada panindangion dohot donganta sahaporseaon di sandok portibion tahatindanghon ma haporseaonta i, rap ma hita mandok:

L+H:      Ahu  porsea di Debata Jahowa………

(Hundul)

 

 1. Koor
 2. Tingting
 3. Koor :
 4. Marende BE. 539:1— “Sai hutagam do Tuhanku”    371                              

                Pelean Ia + Ib

Sai hutagam do Tuhanku, sai masihol rohangki

Diharoro ni Tuhangku songon na nidokNa i

Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho

Maranata ro, o Tuhan, amen, sai tibu ma ro!

 

Las ni roha ndang hapalang do manggohi rohangki

Dung binege soaraNa di na ro Tuhanta i

Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho

Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro!

—–musik—–

Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i,

Sai tu langit an manomu ho di Jesus Tuhanmi

Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho

Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro!

 

Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanku, sian i?

So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i

Sai mardongan olopolop huriaM managam Ho

Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro!

 

 1. Jamita: Jesaya 2 : 1 – 5
 2. Marende BE. 591 : 1— “Boru Sion” 591

       Pelean II tu Haporluan Distrik

 

                        Boru Sion las roham las roham Jerusalem.

Ai na ro do Raja mi padamehon ho tongtong

Boru sion las roham las roham Jerusalem.

 

                Anak Daud ro ma Ho, pasu-pasu bangsoMon,

                HarajaonMu hot tongtong dame ma di tano on,

                Hosianna ro ma Ho, pasu-pasu bangsoMon.

                      —————-Musik———————

 

                     Hosianna ro ma Ho, masuk Ho tu rohangkon,

Baen mardame tondingkon, lao manjangkon haroroM,

Anak Daud ro ma Ho! Masuk Ho tu rohangkon.

 

 1. Parsuruon (P: Parjamita; H: Huria)

P:        Lehon ma tu HuriaM TondiM na badia i dohot habisuhon na sian Ho i, asa lam rarat jala ganda harajaonMu di tongatonga ni hami on.

 

H:       Sai pabotohononMu do tu hami dalan hangoluan, asa gok dame dohot las ni roha hami di adopan ni bohiM, ai angka hasudungan ni rohaM do di siamunMu saleleng ni lelengna.

 

P:        Padungo ma hami jala paringgas hami martangiang, huhut asa marlas ni roha hami paimaimahon Ho, jala asa dapot hami hangoluan na so ra suda naung pinaradem di hami.

 

P+H:  (Mangendehon) BE. 43 : 4  “Padiri rohamuna”  BL .154

                   Asi rohaM Tuhanhu parade ma au on,

            Manjangkon tu rohangku Ho hatuaonhon,

            Bongoti rohangkon, di si ma Ho maringan,

            Sai Ho ma ale Tuhan nampuna au tongtong.

 

 1. Tangiang Pelean (Agenda) – Ende Pelean – Tangiang Minggu Advent  – Tangiang Ale Amanami – Pasupasu 

Amen-Amen-  Amen.

Posted in Acara dan Kegiatan, Advent, Buku Acara, Kebaktian Minggu