Acara ibadah Minggu 29 Januari 2017


Acara ibadah Minggu 29 Jan 2017

GEREJA HKBP KRAMAT JATI – RESSORT KRAMAT JATI

EP ; MATEUS 5;1-12
EV ; PSALMEN 15;1-5 / MAZMUR.

Kain Altar ; Na Rata / Hijau

Thema Minggu ;
“ULAHONMA HASINTONGAN NI DEBATA” /
“LAKUKANLAH KEBENARAN ALLAH “

MANOGOT-ARIAN / PAGI-SIANG :
BE  23 : 1-3
BE 466 : 1-2
BE 417 : 2-3
BE 673 : 1,4
BE 215 : 1,4
BE 831 : 1..
BE 206 : 1..

BOTARI / SORE :
KJ 57 : 1-3
KJ 364 : 1,4
KJ 282 : 2,4
KJ 436 : 2-3
KJ 276 : 2-3
KJ 401 : 1..dst
KJ 407 : 1..dst

BE. 23
JESUS HAMI RO DISON
BL.78

1. Jesus hami ro dison Asa masihangoluan

I pe ro ma Ho tuson Jala baen ma pardomuan
Ni TondiM tu tondinami Unang mampar rohanami

2. Holom rohanami be Nang parbinotoannami

Molo so ro TondiMi Manondangi rohanami
Ingkon Ho do paturehon Dalannami sidegeon

musik – instrument

3. Sondang sian Debata Hatiuron sian ginjang

Baen ture sondangi ma Rohanami asa sonang
Lao manjalo hangoluan PinatupaMi o Tuhan

BE.466. Logu.314. :
Nunga ro au.

1. Nunga ro au. O Tuhanku tu hau pinorsilangMi
Hu pelehon ma diringku upa halojaonMi.

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.

2.Ndang adong naeng tioponku, saluhut tu tanganMi.
Maradian do tondingku dibagasan lomoMi.

Hatuaon i, las ni rohangki
Ai hibul do hupelehon nasa diringki.
Hatuaon i……

BE. 417. BL. 278. :
Rade situtu haluaon.

2. Patedek sude hahurangan, topoti sandok dosami,
Pangido : Sai sesa o Tuhan, sude pangalaosionki.

Daidati, sai saut botoonmu naung sesa dosam sasude ;
Mardame dagingmu nang tondi, maniop tongtong Tuhan i.

3. PangkophopNa I parangehon, pasangap Tuhanmu antong .
Ibana buas mangalehon tu ho hasonangan tongtong.

Sandok sian holso malua, nang sian biarmu sude,
Sonang nama ho na martua, mangkirim tongtong surgo i.

BE.673
Adong sada mual i.

1. Adong do sada mual I na sian Tuhan I,
Durus sian bugangNa I di hau parsilang I,
Di hau parsilang I, di hau parsilang I,
Durus sian bugangNa I di hau parsilang i.

4. Dung na hutatap Tuhan I manaon na bernit I,
Sai pujionku holongMi, saleleng ngolungki
Saleleng ngolungki, saleleng ngolungki,
Sai pujionku holongMi, saleleng ngolungki.

B.E No. 215
NA MARTUA NINNA JESUS
BL. 88

1. Na martua ninna Jesus Na pogos tondina i
Ai langkana do na tulus Tu banuaginjang i
Sai na sonang roha ni Na manggolom hata i

4. Molo mauas tondimuna Mida hatigoran i
Na martua do hamuna Ai tutu ma jumpang i
Sai na sonang roha ni Na marhatigoran i

BE.831
Tung jotjot au

1. Tung jotjot au songon boru Samaria mangalap aek tu sumur I,
Hape so boi sombu uasna, mulak ulak pe mangalap i.
Tung tuani ma ro Jesus manjouhon “Au do aek hangoluan I,
Pangido asa hulehon aek pasombu uasmi.”
Ale Jesus aek hangoluan gohi dohot panginumanki,
Asa sombu uas na di rohangki asa sonang gok dame tondingki.

musik – instrument

2. Tung torop do jolma I na tarlalap lao mangoloi dagingna I
Suda gogona mamingkiri holan ngolu sisatongkin I,
Di ujung na pe ingkon sai tarhirim molo so tu Jeus I,
Ai holan marhite Ibana, jumpang hita hangoluan i.
Ale Jesus ………

3. Molo mauas tondimu ale dongan, hatop ma ro tu Jesus I
Ibana do aek hangoluan, sai tangihon ma hataNa I
Di Ibana dapot ho hasonangan, pasahat ma dirim tusi
Mardame ho jala martua, ro di salelenglelengna i.
Ale Jesus ………

KOTBAH


B.E. No. 206
NA DISON DO AU TUHANKU
BL.90

1. Na dison do au Tuhanku Na marsomba au tu Ho
Iluilu ni matangku Husombahon do tu Ho
RohaMi ma tu rohangku Na masihol au di Ho.

musik – instrument (per-satu ayat…)

2. Sai matahon au Tuhanku Sai rajai ma diringkon
Ho hinirim ni rohangku Sipangolu tondingkon
Rohami ma tu rohangku Ho di au,di Ho au on.

3. Ndang adong pangidoanku Dungkon asi ni rohaM
Na dilehon Ho, Tuhanku Tu na unduk di hataM
Rohami ma tu rohangku Sai pasauthon ma hataM

4. Ho do mata ni aringku Halalas ni rohangki
Na masihol do tondingku Di Ho Jesus Tuhanki
RohaMi ma tu rohangku Asa sabam rohangki

5. Sai tangihon, ditangishon Rohangki dangolna i
Sai tangihon , ditangishon Tondingki siholna i
Rohami ma tu rohangku Sai di Ho ma tondingki.

6. Hamaoraon, halilian Roha ni portibi on
I do tongtong parsahitan Situtu di tondingkon
Holan Ho huhalungunhon Hutundalhon tano on.


KJ. 57
YESUS, LIHAT UMATMU

1. Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan padaMu hati dan seluruh ind’ra,
hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga.

2. Tanpa cah’ya Roh Kudus kami dalam kegelapan;
biar oleh sabdaMu akal budi Kaucerahkan,
hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

musik – instrument

3. Sinar mahamulia lahir dari Allah Bapa,
buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran:
biar doa dan nyanyian berkenan padaMu, Tuhan!

KJ. 364
BERSERAH KEPADA YESUS
1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t’rus.
Aku berserah…,

Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!

4. Berserah kepada Yesus kuberikan diriku.
B’ri kasihMu dan kuasaMu, ya, berkati anakMu!
Aku berserah….,

Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!

KJ. 282
SELURUH UMAT TUHAN
OLEHNYA DIKENAL

2. Mereka dikenalNya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya
berdasarkan Firman.

Firmanlah yang menjadi santapan baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya.

4. Mereka dikenalNya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendakNya
dan hidup dalam Roh,

berjalan dalam kasih dengan sesamanya dan
suka memberkati menurut contohNya.

KJ. 436
LAWANLAH GODAAN
2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; tindakanmu
tulus tiada bercela: junjung kebenaran, hidup dalam
t’rang, harap akan Yesus: pasti kau menang.

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang.

3. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya
di dalam iman; Kristus memulihkan kau yang
tertekan, harap akan Yesus: pasti kau menang.

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang.

KJ. 276
BANGUNLAH !
DENGAR SUARA

2. Sion sangat bergembira ketika mendengar berita; terbangun Dia
segera. Yang dinanti sudah datang, penuh karunia, kebenaran:
cahaya fajar merekah. Pangeran mulia, ya Yesus marilah! Hosiana!
Semuanya ikut serta perjamuan bahagia.

3. Gloria! Mari bernyanyi teriring gambus dan kecapi, malaikat dan
manusia! Ada duab’las gapura terbuat dari mutiara di kota suci
mulia. Di manakah pernah tempat bahagia yang setara?
Bersoraklah, haleluya sekarang dan selamanya!

KJ. 401
MAKIN DEKAT, TUHAN

1. Makin dekat, Tuhan, kepadaMu;
walaupun saliblah mengangkatku,
…inilah

inilah laguku: Dekat kepadaMu;
Makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

instrumentalia

2. Berbantal batu pun ‘ku mau rebah,
bagai musafir yang lunglai, lelah,

asal di mimpiku dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

instrumentalia

3. Buatlah tanggaMu tampak jelas, dan para malakMu
yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

instrumentalia

4. Batu deritaku ‘kan kubentuk menjadi Betelku,
kokoh teguh. Jiwaku berseru, dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

instrumentalia

KOTBAH


KJ. 407
TUHAN, KAU GEMBALA KAMI

1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu;
b’rilah kami menikmati hikmat pengurbananMu.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu,
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu.

instrumentalia

2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon b’ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon, b’ri berkat.

instrumentalia

3. JanjiMu, Kaut’rima kami, walau hina bercela;
yang berdosa Kausucikan, Kaubebaskan yang lemah.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kini kami berserah.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kini kami berserah.

instrumentalia

4. KehendakMu kami cari, ingin turut maksudMu.
Tuhan, isi hati kami dengan kasihMu penuh.

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, tak terhingga kasihMu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, tak terhingga kasihMu.

instrumentalia